Drs. Ivo Israel

Senior adviseur HRM

06 22 93 96 53
iisrael@vosabb.nl

Ivo Israel is adviseur op het gebied van HRM, bestuur en management en functievorming en -waardering. Hij is coördinator FUWASYS. Ivo vindt het belangrijk om kennisdeling tussen leden van VOS/ABB te bevorderen.