Mr. Ronald Bloemers

Senior adviseur financiën en public affairs

06 51 91 46 94
rbloemers@vosabb.nl

Jurist Ronald Bloemers adviseert onder andere over instandhouding van scholen en bekostiging. Tevens organiseert hij bijeenkomsten en leidt hij de netwerkgroepen financieel management. Daarnaast behartigt hij onder meer bij de Tweede Kamer, het ministerie van OCW en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.