Mr. Sabine Kwaks

Senior adviseur juridische zaken

06 22 93 96 80
skwaks@vosabb.nl

Sabine Kwaks is expert op het gebied van arbeidsrecht. Als een van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB richt zij zich op verscheidene gebieden, met name vraagstukken omtrent de onderwijscao’s en cao-recht, arbeidsrecht, ontslagrecht en sociale zekerheidsrecht, maar ook op toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en aansprakelijkheidsrecht.