Handreiking persoonlijk budget aangepast

Het formulier voor de aanvraag voor het persoonlijk budget voor komend schooljaar 2014-2015 is aangepast. Dit formulier is opgesteld op basis van het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO VO.

Een bepaling over het overgangsrecht voor personeelsleden van 57 jaar en ouder en de verlofinzet waarvoor zij kiezen is uit het formulier verwijderd. Deze bepaling was namelijk niet correct.

De overgangsregeling die in het leven is geroepen vanwege het verdwijnen van het BAPO-verlof is niet bedoeld om het verlof waarop de werknemer op grond van die overgangsregeling aansprak maakt, in te zetten op de wijze van de nieuwe regeling.

De overgangsregeling geeft aan dat nog maximaal 5 jaar gebruik gemaakt kan worden van het verlof tegen een gunstiger kortingspercentage, maar dan onder de voorwaarden van de huidige BAPO-regeling. Het verlof dat kan worden genoten op grond van de overgangsregeling, kan dus niet worden ingezet op de wijze waarop het op grond van de nieuwe regeling kan worden ingezet (maximaal 4 dagen inroosteren of opsparen voor latere afbouw).

Voor de voortzetting van het BAPO-verlof gelden gedurende 5 jaar de voorwaarden van de huidige BAPO-regeling.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het aangepaste formulier downloaden.

Let op: de handreiking is aan VOS/ABB ter beschikking gesteld door de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, dat als basis een formulier heeft gebruikt van de Stichting Carmelcollege. U kunt de handreiking aanpassen aan de behoeften van uw eigen organisatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl