VSNU grijpt kans nu politiek meer academici wil

De universiteiten zetten in op meer en beter gekwalificeerde leraren in het voortgezet onderwijs. Dat staat in het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten.  

De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet omhoog en er moet meer onderzoek komen naar wat wel en niet werkt in de klas, stelt de koepelorganisatie van universiteiten VSNU. Voorzitter Karl Dittrich: ‘Wanneer er goede, bevoegde en gedreven leraren voor de klas staan plukt iedereen daar later de vruchten van’. De VSNU wijst erop dat de belangstelling voor de lerarenopleidingen al jaren onder druk staat en dat er daardoor te weinig bevoegde docenten zijn.

Met de wil om meer leraren op te leiden, sluit de VSNU aan op de wens van de politiek om meer academici voor de klas te krijgen. Tijdens de begrotingsbehandeling werd daartoe een motie van de VVD’er Pieter Duisenberg aangenomen.

Op zoek naar academicus? Haal trainee in huis!

Scholen voor voortgezet onderwijs die op zoek naar een gemotiveerde academicus die les kan geven in natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Nederlands, Frans, Duits of Engels, kunnen een onderwijstrainee in huis halen.

Via het Onderwijstraineeship kunnen scholen twee jaar lang parttime de beschikking krijgen over een academicus die is afgestudeerd in een zogenoemd tekortvak. Tegelijkertijd haalt de trainee een eerstegraadslesbevoegdheid aan de universiteit en volgt hij of zij een verdiepingsprogramma gericht op ontwikkelingen in het onderwijs, maatschappelijke vraagstukken en praktijkgericht onderzoek.

Geïnteresseerde vo-scholen kunnen tot 15 december een aanvraag indienen.