VSNU grijpt kans nu politiek meer academici wil

De universiteiten zetten in op meer en beter gekwalificeerde leraren in het voortgezet onderwijs. Dat staat in het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten.  

De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet omhoog en er moet meer onderzoek komen naar wat wel en niet werkt in de klas, stelt de koepelorganisatie van universiteiten VSNU. Voorzitter Karl Dittrich: ‘Wanneer er goede, bevoegde en gedreven leraren voor de klas staan plukt iedereen daar later de vruchten van’. De VSNU wijst erop dat de belangstelling voor de lerarenopleidingen al jaren onder druk staat en dat er daardoor te weinig bevoegde docenten zijn.

Met de wil om meer leraren op te leiden, sluit de VSNU aan op de wens van de politiek om meer academici voor de klas te krijgen. Tijdens de begrotingsbehandeling werd daartoe een motie van de VVD’er Pieter Duisenberg aangenomen.

Welke school wil subsidie voor academische docent?

Het traineeprogramma Eerst de Klas biedt scholen voor voortgezet onderwijs de kans een jonge, academisch geschoolde docent in huis te halen. Een aantal kandidaat-trainees is nog op zoek naar een werkplek.

Eerst de Klas kreeg in maart een recordaantal sollicitaties voor de nieuwe lichting, die na de zomervakantie begint. De kandidaat-trainees hebben een strenge selectie ondergaan. Een aantal van hen zoekt nog een school waar ze aan de slag kunnen.

Wat levert het uw school op?
In het tweejarige programma Eerst de Klas werken de trainees drie à vier dagen per week op een vo-school, halen een onderwijsbevoegdheid en volgen één dag per week een leiderschapsprogramma. Dit programma is vormgegeven en ingevuld door bedrijven als Shell, Philips, UWV en Rabobank.

Scholen die deelnemen aan Eerst de Klas, hebben twee jaar lang parttime de beschikking over een trainee (60 procent in het eerste jaar, 80 procent in het tweede jaar), die breed ingezet kan worden als docent en bijvoorbeeld als onderzoeker bij het opzetten van een nieuwe sectie of het ontwikkelen van een vak. Omdat de trainee ook opdrachten uitvoert in het bedrijfsleven, brengt hij inhoud, context en een netwerk uit het bedrijfsleven de school in, inspireert hij collega’s en geeft hij leerlingen een breed perspectief mee.

De vergoeding voor deelnemende scholen is dit jaar verhoogd van 9000 naar 11.000 euro per trainee. Dit geld komt uit de subsidie voor zij-instromers.

Op www.eerstdeklas.nl staat alle informatie.