Webinar over beleidsregel inclusieve leeromgeving – PO/VO

Het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW verzorgen op 26 juni een webinar over de beleidsregel inclusieve leeromgeving. Deze beleidsregel is gericht op intensivering van de samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Scholen krijgen...