Wat doen scholen om klimaatdoelen te bereiken?

Op de jaarbijeenkomst van het Bouwstenen-platform laten verschillende onderwijsorganisaties en gemeenten zien wat zij doen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken.

Onder anderen bestuurder Fridse Mobach van Stichting Carmelcollege werkt aan de bijeenkomst mee. Hij vindt dat het energiegebruik van alle publieke gebouwen openbaar moet worden gemaakt.

Andere mensen die aan de bijeenkomst meewerken, zijn de nieuwe directeur Leefomgeving Albert Vermuë van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst is op 28 november in het Gooiland Theater in Hilversum. Meer informatie vindt u in het programma. U kunt zich online aanmelden.

Korting op bijeenkomst onderwijs en vastgoed

De najaarsbijeenkomst Bouwstenen 2013 gaat over maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Er is op deze bijeenkomst op 5 december in Bussum aandacht voor onderwijs en kinderopvang.
Let op: De vroegboekkorting is voor VOS/ABB-leden verlengd tot en met 31 oktober.

Tijdens de najaarsbijeenkomst kunnen scholen in gesprek met gemeenten en kinderopvangbedrijven over onder andere:

• Kindcentra – met als voorbeeld de integrale kindcentra (IKC’s) in Harlingen
• Dubbel gebruik van scholen – wat levert het op?
• De overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud en andere afstemmingszaken – met onder andere Stichting Voila en Optimus Onderwijs
• Samenwerking bij het vastgoedmanagement – theorie en praktijk

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder anderen minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Marc Calon van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad vertegenwoordigt het onderwijs. Ook directeur Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de bijeenkomst mee.

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zal een presentatie geven waarin hij ingaat op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij zal onder meer focussen op de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve JobsScholen (O4NT), zal ingaan op de combinatie van onderwijsvernieuwingen en kinderopvang.

Korting!
Speciaal voor leden van VOS/ABB is de vroegboekkorting verlengd tot en met 31 oktober. U betaalt tot die tijd 150 euro per persoon. Vermeld in uw online aanmelding voor welke organisatie u werkt en dat u gebruik wilt maken van de VOS/ABB-ledenkorting.

Na 31 oktober betaalt u voor deelname 375 euro per persoon.