Toelichting op CAO PO 2013 en vakantieverlof

Hoe gaat de CAO PO 2013 om met vakantieverlof? Omdat daar veel vragen over worden gesteld aan de Helpdesk van VOS/ABB, heeft adviseur José van Snek hier een toelichting op geschreven.

De toelichting kunt u downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO 2013: download de online versie

De online versie van de CAO PO 2013 is via VOS/ABB beschikbaar. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze Helpdesk.

De sociale partners sloten de nieuwe cao voor het primair onderwijs op 17 januari jongstleden. Belangrijk zijn wijzigingen die te maken hebben met veranderde regelgeving, zoals de pensioenleeftijd en het verlof tijdens ziekte. Ook zijn er afspraken gemaakt over de registratie en professionalisering van schoolleiders.

U kunt de CAO PO 2013 downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl