Besturen beslissen zelf of ze adviesbureaus inhuren

Het staat schoolbesturen vrij om naar eigen goeddunken adviesbureaus in te schakelen. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van PvdA en D66 naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het Amsterdamse bureau Consultants for Business Excellence (CBE).

De Volkskrant omschrijft CBE als ‘hofleverancier van consultants en trainingen in de onderwijswereld’. Het bureau is gevestigd in een chic pand aan de Herengracht in Amsterdam, waar ook CBE Academica is gevestigd. Zogenoemde boardrooms, trainingen en cursussen voor schoolbestuurders en directeuren kosten tot 7000 euro. De Volkskrant stelt dat besturen die met CBE zaken doen, geld over de balk smijten in plaats van dat ze het besteden aan goed onderwijs. CBE wordt er kort samengevat door de krant van beschuldigd vooral gebakken lucht te verkopen.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en haar D66-collega Paul van Meenen stelden naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant vragen aan staatssecretaris Dekker. Ze wilden onder andere weten hoe die dacht over het inhuren van dergelijke adviesbureaus. De staatssecretaris antwoordt dat het besturen vrij staat om binnen de geldende wet- en regelgeving naar eigen goeddunken adviesbureaus in te huren. Het is aan de raad van toezicht van het schoolbestuur om ‘nut, noodzaak en redelijkheid van uitgaven aan externe partijen te toetsen’, aldus de staatssecretaris.

Dekker benadrukt dat hij eventueel geld van besturen kan terugvorderen als blijkt dat zij uitgaven hebben gedaan die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Hij wijst er in zijn antwoorden ook op in de Kamerbrief Versterking bestuurskracht in het onderwijs een moreel appel aan bestuurders te hebben gedaan ‘om ethisch verantwoord te handelen’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl