Kom naar congres op Dag van het Onderwijsbestuur!

Op 26 mei is het de eerste Dag van het Onderwijsbestuur. Er is dan een congres in Nieuwegein. Het thema van de dag is ‘aansprekend besturen’.

Het congres, dat wordt georganiseerd door het ministerie van OCW, is interessant voor onderwijsbestuurders, leden van raden van toezicht en van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. De vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe kan onderwijsbestuur (nog) beter worden georganiseerd?

Het congres is op maandag 26 mei van 12 tot 18 uur in congrescentrum MeetingDistrict in Nieuwegein.

Inschrijven kan digitaal (tot en met 18 mei).

Lees meer…