Overstapservice Onderwijs wordt landelijke standaard

De Overstapservice Onderwijs (OSO) wordt de landelijke standaard voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens. Het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) verdwijnt.

Omdat het DOD verdwijnt (per december 2015), adviseren de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met de overstap naar OSO te beginnen. Kwalificatie en begeleiding is nog tot het einde van 2014 gratis.

Lees meer…