Felle kritiek op rammelende rekentoets

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft in de Tweede Kamer felle kritiek geuit op de rekentoets.

‘Het leger van rekenvernieuwers laat een slagveld achter in het primair onderwijs. Dit giftige medicijn willen ze nu op middelbare scholen aanbieden’, aldus Den Heijer. Zij uitte in oktober in een ingezonden brief in de Volkskrant ook al kritiek op het vernieuwde rekenonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. In het komende decembernummer van magazine School! legt zij uit waar de problemen zitten. Dan kunt ook lezen hoe leerlingen van het openbare gymnasium erover denken.

Tijdens het rondetafelgesprek woensdag met leden van de Tweede Kamer noemde emeritus-hoogleraar wiskunde Jan van de Craats de vragen in de rekentoets ‘gekunsteld en absurd’. Hij vindt net als Den Heijer dat de toets van tafel moet.

Vanaf het huidige schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs, maar leerlingen kunnen tot 2014-2015 nog niet zakken als ze de toets niet halen. Het cijfer voor rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst zolang de toets nog geen onderdeel is van de slaag/zakregeling bij het eindexamen.

Lees ook het artikel uit Trouw over de rekentoets.

Gymnasium voor álle leerlingen die slim genoeg zijn

Gymnasia in Rotterdam gaan talentvolle leerlingen van basisscholen helpen. Het gaat om kinderen die de potentie lijken te hebben om naar het gymnasium te gaan, maar die uit gezinnen komen waarin de keuze voor deze vorm van onderwijs niet vanzelfsprekend is.

Er komen talentklassen voor in totaal 60 leerlingen uit groep 8. Zij krijgen een middag per week extra les in taal en algemene ontwikkeling. Als ze het goed doen, kunnen ze naar het gymnasium. Ook hun ouders worden getraind. Tijdens twaalf bijeenkomsten krijgen zij handvatten voor de ondersteuning van hun kinderen.

De gymnasia die aan het project meedoen zijn het openbare Erasmiaans Gymnasium, het protestants-christelijke Marnix Gymnasium, het eveneens christelijke Gymnasium Calvinum en het interconfessionele Gymnasium Sint-Montfort. Rector Paul Scharff van het Erasmiaans Gymnasium en initiatiefnemer van de talentklassen. Hij vindt dat gymnasiaal onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle kinderen die er slim genoeg voor zijn.

De talentklassen worden betaald door de gymnasia zelf. De gemeente Rotterdam en het programma Beter presteren financieren het ouderprogramma.

‘Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen niet meer goed rekenen. Dat stelt wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

In een ingezonden brief die woensdag in de Volkskrant is gepubliceerd, stelt ze dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Den Heijer baseert zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten onlangs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In plaats van de staartdelingen en de rijen met sommen die leerlingen vroeger op de basisschool moesten maken, is het rekenonderwijs van nu met zijn verhaaltjessommen volgens Den Heijer vooral een oefening begrijpend lezen. Het resultaat is, zo schrijft ze, dat de huidige leerlingen uit groep 8 slechter kunnen rekenen dan ooit. Ze ziet die negatieve ontwikkeling ook in het voortgezet onderwijs.

Lees de ingezonden brief en luister via de website van RTV Rijnmond naar een interview met Den Heijer.