Bijeenkomst over samenwerking s(b)o en jeugdzorg

Op donderdag 16 mei kunt u op de locatie van IKC IJmond in Beverwijk naar een VOS/ABB-bijeenkomst over samenwerking tussen speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en jeugdzorg. Voor VOS/ABB-leden is deze bijeenkomst gratis.

De bijeenkomst is met name interessant voor bestuurders en beleidsmedewerkers van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Er wordt nog gewerkt aan de inhoud van het programma. Als daar meer bekend over wordt, melden wij dat.

Datum, locatie en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 16 mei van 09.30 tot 12.30 uur op de locatie van IKC IJmond in Beverwijk.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst IKC IJmond Beverwijk 16 mei’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (btw-vrij).