Prijs voor Onderwijsjournalistiek naar Anja Vink

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2013 is dinsdag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag uitgereikt aan Anja Vink. Ze kreeg de prijs voor haar verhaal Asschers Stille Revolutie in Vrij Nederland van 13 juni 2012.

Het artikel gaat over de manier waarop de toenmalige Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher achterstanden op scholen wilde terugdringen door zich nadrukkelijk met de kwaliteit van het onderwijs te bemoeien. De jury oordeelde dat het stuk een actueel en relevant vraagstuk raakt, dat behandelt vanuit een breed perspectief en vanuit verschillende invalshoeken. Vink kreeg in 2008 ook de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek voor het artikel Dit onderwijs vergroot de achterstand in magazine M van NRC Handelsblad.

De jury bestond uit ombudsman Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad, bladenmaker Marjan Agerbeek, directeur Dillian Hos van protestants-christelijke basisschool De Windroos in Amersfoort (eerder onder meer politiek redacteur van Trouw) en de Tilburgse hoogleraar sociologie en lid van de Onderwijsraad Sietske Waslander.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1500 euro en een kunstwerk van emailleur Christine van der Ree.