School!Week: lentemarkt, lipdub, flashmob enz. enz.

De School!Week 2013 van 18 tot en 22 maart stond bol van de activiteiten. Openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land lieten zien waar zij voor staan.

De School!Week van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Scholen in het hele land werken eraan mee. Leidraad zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.

Openbare basisschool Pluspunt in Rotterdam organiseerde woensdag, midden in de School!Week, een Lentemarkt. Die werd drukbezocht, niet alleen door ouders en leerlingen, maar ook door andere belangstellenden die de onthulling van het TOP-certificaat van VOS/ABB wilden bijwonen.

Onder hen was de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge, die het TOP-certificaat onthulde‘Pluspunt is niet benauwd om leerlingen toe te laten die extra zorg nodig hebben. Uiteraard vergt dit extra inzet en gedrevenheid van het lerarenteam. Mijn complimenten daarvoor. Deze school laat zien dat zorg en goede leerprestaties prima samengaan’, aldus De Jonge. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. VOS/ABB wil hiermee de aandacht vestigen op excellent openbaar onderwijs.

Pluspunt is TOP, omdat het op deze school de normaalste zaak van de wereld is dat leerlingen met en zonder beperking met elkaar in de klas zitten. Magazine School! besteedde in een uitgebreid artikel aandacht aan obs Pluspunt, omdat de manier waarop deze school het onderwijs organiseert naadloos aansluit bij de kernwaarde van algemene toegankelijkheid.

In de hele provincie Friesland waren de open dagen van de openbare basisscholen in de School!Week gepland. De Friese openbare basisscholen zetten een gezamenlijk promotiefilmpje online. Het filmpje sluit met de slogan ‘Openbaar onderwijs: iedereen is welkom!’ aan op het motto van de School!Week .

In het Noord-Hollandse dorpje Groet lieten leerlingen van de openbare Groeterschool met een zelfgemaakte lipdub zien wat openbaar onderwijs is. Bij het filmpje is het nummer ‘We’re all in this together’ uit de High School Musical te horen. Openbare basisschool De Sokkerwei in Castricum belichtte met een kort interview met twee leerlingen en een ouder de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Alle scholen van Stichting De Mare voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte in Overijssel deden ook mee aan de School!Week. Zo werd op de openbare Tellegenschool in Wijhe donderdag een ludieke sponsorloop gehouden ten bate van de actie Alpe d’HuZes voor de kankerbestrijding. Op alle scholen zijn de bordjes ‘Ik ben welkom’ aangebracht om te laten zien dat het openbaar onderwijs van en voor iedereen is. Deze bordjes kunnen bij VOS/ABB worden besteld.

Bij de scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK) is letterlijk de rode loper uitgelegd. De scholen organiseerden gastlessen. Donderdagmiddag was er in Kampen een flashmob. Leerlingen voerden midden in de binnenstad op straat spontaan een dans uit.

Alle scholen van de Stichting Op Kop voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland hebben hun deuren opengezet voor ouders, buren en andere belangstellenden. Zij konden onder andere open lessen bijwonen, rondleidingen krijgen en een musical bezoeken.

In Almelo organiseerde de Stichting OPOA in de School!Week De Dag van het Openbaar Onderwijs. Er was onder andere een leerlingendebat in de raadszaal van het Almelose gemeentehuis. Hier deden leerlingen van groep 8 aan mee. Met het debat lieten de openbare scholen zien dat zij als democratische organisaties midden in de samenleving staan.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Wat organiseerde/organiseerden uw school/scholen in de School!Week? Vertel uw verhaal en mail uw foto’s naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl!

Respect, begrip en samenwerken in de School!Week

'Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.' Dat zegt algemeen directeur Aad Goedegebuur van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en omgeving. Deze organisatie doet mee aan de School!Week 2013.

De School!Week, die maandag begon en tot en met vrijdag duurt, is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

In het hele land doen scholen en schoolbesturen eraan mee om te laten zien waar ze voor staan. Leidraad in de School!Week zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarin staat dat iedereen welkom is in het openbaar onderwijs, ongeacht religie, geaardheid, uiterlijk, politieke voorkeur, afkomst, sekse en geaardheid. Het motto van de School!Week is dan ook Ik ben welkom.

Op de acht openbare basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam vinden verschillende activiteiten plaats, gericht op openheid en verbinding. Volgens Goedegebuur is het altijd goed om de waarde van het openbaar onderwijs te onderstrepen, zo vertelt hij op de website van de editie Hardinxveld-Giessendam van huis-aan-huisblad Het Kompas.

'Openbare en algemeen toegankelijke scholen hebben een eigen identiteit en een eigen visie. Het openbaar onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij en een plaats waar men elkaar ontmoet. De openbare basisschool legt een goede basis voor je latere leven, wanneer je iedereen van allerlei gezindten tegenkomt.'

Goedegebuur vervolgt: 'In deze tijden van economische crisis moeten we geen personen uitsluiten, maar elkaar juist tegemoet komen. Het is belangrijk om respect voor elkaar te kunnen opbrengen, elkaar beter te leren begrijpen en samen te werken. We moeten ons niet richten op de verschillen, maar op de overeenkomsten. In de klas praten we over al die dingen. Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.'

Een van de scholen die aan de School!Week meedoen, is openbare basisschool De Driemaster in Hardinxveld. Deze school doet veel aan kunst en cultuur en organiseert speciaal voor de School!Week diverse activiteiten op het gebied van drama en muziek. Op de eveneens openbare Merwedeschool in Boven-Hardinxveld wordt een lipdub georganiseerd, waarin regels voor respectvolle omgang centraal staan.

Wat doet/doen uw school/scholen in de School!Week? Vertel ons uw verhaal en mail uw foto's: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.