Academische Vaardigheden erkend als examenvak

Het ministerie van OCW heeft het vak Academische Vaardigheden van het openbare Schoonhovens College erkend als schooleigen examenvak.

De openbare school voor voortgezet onderwijs in Schoonhoven geeft het vak Academische Vaardigheden al sinds enkele jaren in 4 vwo.

De school spreekt van een unieke situatie. Het komt bijna nooit voorkomt dat een nieuw examenvak wordt erkend. Het vak Academische Vaardigheden is door vijf eigen docenten ontwikkeld.

Meer scholen bieden een soortgelijk vak aan, maar het Schoonhovens College is op dit moment de enige school die het als examenvak mag meetellen.

Aanjaagpremie voor vmbo Schoonhovens College

Het vmbo van het openbare Schoonhovens College heeft een aanjaagpremie van 50.000 euro gekregen om het metaalonderwijs een duw in de rug te geven.

De aanjaagpremie komt van de Stichting Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Deze stichting ondersteunt vmbo’s en bedrijven die goede plannen hebben voor samenwerking. Het geld kan worden besteed aan bijvoorbeeld buitenschools leren, gastlessen, een practicumopstelling of materialen.

De financiële impuls van OOM heeft te maken met de tekorten op de arbeidsmarkt die de komende jaren worden verwacht als gevolg van de vergrijzing in onder andere de metaalsector. OOM wil dat meer vmbo-leerlingen voor de metaalrichting kiezen.

Contacten met bedrijven
Het Schoonhovens College wordt belicht in het komende fabruarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. In de rubriek Vijf vragen vertelt rector Berend Buddingh’ dat de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College met ruim 90 bedrijven uit de regio samenwerkt.

‘Doel van die stichting is het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk. De stichting werft fondsen om te zorgen dat de machines in onze lokalen altijd up-to-date zijn, zodat de jongeren leren werken met het juiste materiaal’, aldus Buddingh’.

Door de sterke contacten met het bedrijfsleven heeft het Schoonhovens College volgens hem nooit moeite om stagiairs te plaatsen.

Het februarinummer van magazine School! verschijnt op donderdag 13 februari.

 

Prominenten in Krimpenerwaard Onderwijsdebat

Stevige discussies maandagavond in het openbare Schoonhovens College, waar het Krimpenerwaard Onderwijsdebat werd gehouden. Verschillende prominenten waren ervoor naar Schoonhoven gekomen, onder wie de Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA), Paul van Meenen (D66) en de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Ook directeur Bert-Jan Kollmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs was present, evenals emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Dick Mentink.

D.-Mentink-en-B.J.-Kollmer-600x548De stelling die het meest prikkelde was: ‘Openbaar onderwijs is het beste voor Nederland’. In zijn inleiding over deze stelling zei Rob Zilverberg, directeur van de openbare Koningin Emmaschool in Schoonhoven, dat de verzuiling in Nederland een miljard euro per jaar kost en achterhaald is. In het kamp van de voorstanders van deze stelling, het 'groene kamp', werd er onder meer op gewezen dat het goed voor het multiculturele Nederland is als kinderen van alle gezindten elkaar al jong leren kennen en respect leren hebben voor elkaar, zoals dat gebeurt in de openbare school waar iedereen welkom is. In het ‘rode kamp’, waar de tegenstanders van de stelling zaten, werd gezegd dat het vooral gaat om goed onderwijs en dat dat niet per se openbaar hoeft te zijn. Mohammed Mohandis schaarde zich bij de voorstanders van de stelling, Van Meenen en Hugo de Jonge gingen naar het rode kamp.

Onderwijsdebat-2

 

Andere stellingen die aan bod kwamen waren:  ‘Het onderwijs moet zich meer focussen op schoolprestaties’ en ‘Het sociale leenstelsel moet ingevoerd worden’. Het Krimpenerwaard Onderwijsdebat werd voor de tweede keer gehouden, vorig jaar in de School!Week en dit jaar als opmaat naar deze actieweek voor het openbaar onderwijs, die op maandag 18 maart begint.