‘Passend onderwijs, het gesprek op school’

Het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs organiseert vier informatieavonden met Emiel van Doorn van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO). Onderwerp is: ‘Passend onderwijs, het gesprek op school’. Er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden.

De bijeenkomsten zijn in de Week van het Passend Onderwijs van 24 tot en met 28 maart op verschillende locaties verspreid over het land.

Data en locaties:

  • maandag 24 maart in Amsterdam;
  • dinsdag 25 maart in Apeldoorn;
  • woensdag 26 maart in Weert;
  • donderdag 27 maart in Drachten.

Op de maandag, dinsdag en woensdag is Emiel van Doorn uitgenodigd om zijn visie op kinderen en passend onderwijs te geven. Hij is trainer en coach, medeoprichter en bestuurslid van de StiBCO. Van Doorn stelt de kwaliteiten van kinderen voorop, niet hun beperkingen. Hij heeft daar zelf ook ervaring mee.

Ook een adviseur van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs is bij deze avonden aanwezig. Deze gaat  in op passend onderwijs en de invloed van ouders/personeel op het beleid in de regio. Het tweede deel van de avond is  bestemd voor diverse workshops waarbij het onderlinge gesprek centraal staat.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Ze zijn bedoeld voor ouders, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, leerkrachten, ander onderwijspersoneel en medezeggenschapsraadsleden. Opgeven kan via deze link.

Wilt u op uw eigen school of in uw eigen regio een activiteit in de week van passend onderwijs organiseren? Het steunpunt kan u daar bij helpen. Vraag bijvoorbeeld een informatieavond over het schoolondersteuningsprofiel aan.