Aantal vacatures in onderwijs neemt af

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal iets afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september was het totale aantal openstaande vacatures in Nederland opgelopen tot 288.000 (4000 meer dan in het tweede kwartaal).

In het onderwijs nam het aantal openstaande vacatures juist wat af. In het tweede kwartaal waren het er 8100, in het derde kwartaal 7800.  Veruit de meeste vacatures (tienduizenden!) zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

Uit de informatie van CBS blijkt verder dat het onderwijs de sector is met de laagste vacaturegraad: 14 vacatures per 1000 banen. In de sector informatie en communicatie was de vacaturegraad in het derde kwartaal ruim vier keer zo hoog als in het onderwijs.

Lees meer…

Amsterdam heeft nog 280 fte aan vacatures openstaan

Het lerarentekort in het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam bedraagt aan het begin van het nieuwe schooljaar 280 fulltime formatieplaatsen. Dat meldt het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO).

De scholen lossen dit volgens het BBO deels op door onbevoegde docenten voor de klas te zetten. ‘Het gaat hier bijvoorbeeld om onderwijsassistenten, leraren in opleiding of mensen die bezig zijn zich om te scholen tot leraar’, meldt het BBO. Hiermee worden circa 220 formatieplaatsen gevuld.

Voor de resterende formatieruimte van ruim 60 fte staan nog vacatures open. Die zijn volgens het BBO moeilijk in te vullen, doordat de mogelijkheden om mensen te werven vrijwel uitgeput zouden zijn. Het personeelstekort heeft tot gevolg dat klassen moeten worden samengevoegd of dat kleuters later dan gewenst kunnen instromen.

Het lerarentekort gaat volgens het BBO ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van het Amsterdamse onderwijs.

Lees meer…

Relatief weinig openstaande vacatures in onderwijs

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het eerste kwartaal  toegenomen tot 7500. Dat is een toename van 400 vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergeleken met andere sectoren valt het met het aantal openstaande vacatures in het onderwijs nog wel mee. In de zorg bijvoorbeeld waren het er in het eerste kwartaal van dit jaar 44.700 (een toename van 2700). Ook in de sectoren ‘handel’ en ‘zakelijke dienstverlening’ waren grote toenames te zien.

Het CBS keek ook naar de groei van het aantal banen. In het onderwijs kwamen er 2000 banen bij. De grootste groeiers in het eerste kwartaal waren de zorg en de sector ‘handel, vervoer en horeca’, die elk een groei van 10.000 banen lieten zien.

Lees meer…

 

Vooral buiten het onderwijs veel vacatures

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is relatief laag. In het vierde kwartaal van vorig jaar waren het er circa 7000. Dat waren er 300 meer dan in het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe arbeidsmarktcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend heeft gemaakt.

Als wordt gekeken naar andere sectoren, zoals de handel en de zakelijke dienstverlening, dan valt op dat het aantal openstaande vacatures daar vele malen hoger is. In de handel waren het er in het vierde kwartaal bijna 52.000, in de zakelijke dienstverlening bijna 42.000. Ook de zorg heeft veel meer openstaande vacatures dan het onderwijs. In het vierde kwartaal waren het er ruim 35.000.

Het CBS keek ook naar de vacaturegraad, die aangeeft hoeveel vacatures er zijn per duizend banen. Van alle sectoren, is de vacaturegraad in het onderwijs met 12 het laagst. In de sector informatie en communicatie is de vacaturegraad met 61 het hoogst.

Lees meer…

 

 

Onderwijs heeft laagste vacaturegraad

Van alle arbeidsmarktsectoren heeft het onderwijs de laagste vacaturegraad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vacaturegraad is het aantal vacatures per 1000 banen. In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 55 het hoogst. Ook de horeca, de financiële dienstverlening en de bouwnijverheid kennen relatief veel openstaande vacatures. Daarentegen bedraagt de vacaturegraad in het onderwijs maar 13.

Het aantal vacatures in het onderwijs neemt echter wel toe. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er ongeveer 5300, terwijl het er in het tweede kwartaal circa 5800 waren. Het aantal banen in het onderwijs is in diezelfde periode met ongeveer 4000 gegroeid.

Lees meer…

Meeste vacatures in Zuid- en Noord-Holland en Brabant

Zuid-Holland was in de eerste drie maanden van dit jaar de provincie met de meeste vacatures in het onderwijs, ex aequo gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De minste onderwijsvacatures waren er in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Zuid-Holland waren in het eerste kwartaal van dit jaar circa 900 onderwijsvacatures. In Noord-Holland en Noord-Brabant waren dat er ongeveer 700. In zowel Drenthe, Zeeland als Flevoland waren dat er in dezelfde periode circa 100.

Meer vacatures

Als wordt gekeken naar heel Nederland, dan lag het aantal vacatures in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar op ongeveer 5000. In het eerste kwartaal van 2016 waren het er circa 4200. Dat is een toename van ruim 19 procent.

Lees meer…

Minste vacatures in onderwijs

Het onderwijs is samen met de bedrijfstakken landbouw en visserij en cultuur en sport de sector met de minste vacatures. Dat blijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal van dit jaar weliswaar gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar dat was maar een licht toename van circa 4800 naar ongeveer 4900.

Hiermee loopt het onderwijs achter op andere sectoren. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg zijn veel vacatures. Het totale aantal vacatures in het derde kwartaal nam met 7000 toe. Het aantal werklozen daalde met circa 37.000.

Lees meer…

Vacatures vooral in Randstad

In de Randstad zijn de meeste vacatures in het onderwijs, in Friesland en Zeeland de minste. Dat meldt vacaturezoekmachine Adzuna.

Landelijk zijn er meer dan 4000 vacatures in het onderwijs. Meer dan 50 procent betreft de Randstad, waarbij Zuid-Holland de koploper is. Binnen die provincie zijn de meeste onderwijsvacatures in Den Haag.

Er worden ook veel docenten gezocht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Vacatures buiten Randstad

Zeeland en Friesland hebben slechts 2,3 procent van het aanbod. Er zijn ook weinig vacatures in Drenthe en Limburg.

De meest gevraagde vacatures in het voortgezet onderwijs zijn voor docenten wiskunde, Nederlands en Engels.

Lees meer…

 

Fors meer vacatures in onderwijs

Het aantal vacatures in het onderwijs stijgt fors. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de vacaturesite Meesterbaan.

In januari en februari is het totale aantal vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs met 50 procent gestegen tot ruim 1100.

In het voortgezet onderwijs is het tekort aan leerkrachten vooral voor tekortvakken als Duits, Engels, Nederlands, natuurkunde en wiskunde problematisch. Uit nood staan soms gepensioneerde docenten weer de klas.

Lees meer…

Let op: VOS/ABB-leden kunnen flinke kortingen krijgen op het plaatsen van personeelsadvertenties in kranten, weekbladen en op vacaturesites. Als u hiervan gebruikmaakt, bent u gegarandeerd goedkoper uit!

Onderwijs blijft achter met aantal vacatures

Terwijl het totale aantal vacatures toeneemt, blijft de werkgelegenheid in het onderwijs achter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het herstel op de arbeidsmarkt zet volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2015 door, al is het in lager tempo. Het aantal banen nam per saldo toe met circa 6000 tot 9,8 miljoen, waar in het laatste kwartaal 2014 nog ongeveer 40.000 banen erbij kwamen. De werkloosheid zakte vergeleken met het vorige kwartaal met circa 2000 naar 635.000 mensen, oftewel 7,1 procent van de beroepsbevolking. Vooral jongeren vonden meer werk. De langdurige werkloosheid onder vooral 45-plussers is iets toegenomen.

Als wordt gekeken naar het onderwijs, dan valt op dat het aantal vacatures gering is. Het onderwijs is zelfs de sector met de minste vacatures: 7 per duizend banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 nam het aantal banen in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar af met ongeveer 300.

In 2014 recordaantal vacatures voor leraren

Op de onderwijsvacaturesite Meesterbaan zijn vorig jaar 6500 vacatures voor leraren geplaatst.

Wiskunde, Nederlands en Engels vormden ook in 2014 de top 3. De vraag naar natuurkunde- en biologieleraren steeg het hardst. Er was relatief weinig vraag naar docenten geschiedenis, maatschappijleer en Grieks en Latijn.

Naar verwachting zal de vraag naar leraren in het voortgezet onderwijs de komende jaren verder toenemen. Dat heeft te maken met de vergrijzing. Op den duur zal de vraag afnemen door het dalende aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

VOS/ABB maakt personeelsadvertenties goedkoper

Omdat de website en de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB wekelijks door duizenden bestuurders, managers en andere professionals uit en rond het funderend onderwijs worden geraadpleegd, is adverteren via VOS/ABB een schot in de roos. Een advertentie voor een onderwijsbestuurder, toezichthouder of manager via VOS/ABB is (véél) goedkoper dan in de krant. Bovendien is het maar de vraag of u via het brede medium dat een dagblad is, wel de juiste doelgroep bereikt.

Personeelsadvertenties blijven op de VOS/ABB-website staan en in de e-mailnieuwsbrieven verschijnen tot de reactietermijn verstrijkt. Vroegtijdig aanmelden loont, omdat voor herhaalde verschijning in achtereenvolgende e-mailnieuwsbrieven geen meerkosten worden berekend.

Plaatsing in beide nieuwsbrieven met doorplaatsing op de website:
450 euro voor leden
750 euro voor niet-leden

Een tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar kost:
350 euro voor leden
650 euro voor niet-leden

De derde (en volgende) advertentie(s) kost(en):
250 euro voor leden
550 euro voor niet-leden
(Alle tarieven zijn exclusief btw)

Advertenties dienen uiterlijk op de zondagavond voorafgaand aan verschijning van de e-mailnieuwsbrieven op maandag bij VOS/ABB binnen te zijn. Mail uw advertentie naar welkom@vosabb.nl of bel op werkdagen met Martin van den Bogaerdt: 06-13190311.

VOS/ABB gebruikt de inkomsten die via de personeelsadvertenties binnenkomen voor het actueel houden van de nieuwsvoorziening op deze website.

Klik hier voor meer advertentiemogelijkheden.

Korting op personeelsadvertenties

Het afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat veel schoolbesturen regelmatig vaker in een jaar adverteren. Met ingang van 2008 kunt u daarom profiteren van de nieuwe kortingsregeling. Voor de tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar ontvangt u een korting van 10 procent, voor de derde 25 procent en voor de vierde en volgende zelfs 40 procent.

Bovendien verhoogt VOS/ABB dit jaar de tarieven voor de advertenties niet. Dit omdat de kosten van digitaal adverteren ook niet stijgen.

Het starttarief van een personeelsadvertentie in beide nieuwsbrieven blijft dus 1070 euro voor leden en 1325 euro voor niet-leden. De tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar kost 963 euro voor leden en 1192,50 voor niet-leden. De derde 802,50 euro respectievelijk 993,75 euro en de vierde 642 respectievelijk 795 euro.

Sinds kort is het ook mogelijk om een banner in de nieuwsbrieven te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld voor vacatures.

De nieuwsbrieven worden wekelijks verstuurd aan bijna 5000 adressen van bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs.

Meer over adverteren bij VOS/ABB