De nieuwe wet die klokkenluiders beter moet beschermen, is niet op tijd klaar. Daarom geldt vanaf 17 december een nieuwe Europese richtlijn voor onder anderen de werkgevers in het onderwijs. In januari komt er naar verwachting een aangepaste modelregeling.

De EU-richtlijn bescherming klokkenluiders is op 16 december 2019 in werking getreden. De implementatietermijn van die richtlijn is op 17 december 2021 afgelopen. Op die datum hadden alle lidstaten hun nationale wetten aan die richtlijn aangepast moeten hebben. In Nederland gaat het om de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders, die de Wet huis voor klokkenluiders zal vervangen. De nieuwe wet is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Intussen gaan vanaf 17 december sommige bepalingen uit de richtlijn gelden voor de overheid. Ook het onderwijs valt daaronder.

Gevolgen voor werkgevers

In de nieuwe wet wordt de bescherming van melders van misstanden op allerlei punten versterkt. Zo komt onder meer de bewijslast bij de werkgever te liggen in plaats van bij de melder en mogen klokkenluiders straks ook direct extern een melding doen. De interne meldprocedure moet aan nieuwe eisen voldoen. De aanpassingen hebben dus direct gevolgen voor werkgevers. De branche-organisaties PO-Raad en VO-raad werken aan een aangepast modelreglement voor de werkgevers in het onderwijs.

Een overzicht van de veranderingen in de bescherming van klokkenluiders

Voor meer informatie mailt u naar de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: