Analyse onderwijsbegroting 2024 – PO/VO

De financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB hebben de onderwijsbegroting 2024 geanalyseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden. De analyse maakt duidelijk dat in de onderwijsbegroting, die op...

Expositie over seksuele voorlichting op school – PO/VO

Vanaf 10 november is in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de tentoonstelling Aahhh..! Over lichaam, seksualiteit, gender en consent te zien. In deze expositie is specifiek aandacht voor de geschiedenis van seksuele voorlichting in het onderwijs. Het museum...

Bestuurders-cao: met terugwerkende kracht 3,2% erbij – PO/VO

De Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) en het platform voor toezichthouders VTOI-NVTK hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Er is overeenstemming over een algemene salarisverhoging met 3,2% per...

Negatieve prijsbijstelling 2024 – PO

De prijsbijstelling 2024 voor het primair onderwijs bedraagt -0,14%. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau. De bekostiging van het primair onderwijs kent een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de...

Ruim € 324 miljoen voor buitenschoolse activiteiten – PO/VO

Voor het programma School & Omgeving trekt het kabinet voor 2024 een bedrag van ruim € 324 miljoen uit. Er komt daarnaast bijna € 52 miljoen beschikbaar voor zogenoemde brugfunctionarissen. Dat blijkt uit de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het...