VN stelt Nederland vragen over kinderrechten

Het VN-Kinderrechtencomité heeft vragen gesteld over de kinderrechtensituatie in Nederland.

De vragen gaan onder andere over de geringe kennis van kinderen in Nederland over de rechten die zij hebben. Het VN-Kinderrechtencomité vindt dat scholen daar meer aandacht aan moeten besteden. Voor leraren zouden er trainingen moeten komen om de kinderrechten een prominentere plaats te geven in het Nederlandse onderwijs.

De vragen van het VN-Comité gaan ook over de transformatie van de jeugdzorg, het terugdringen van de armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen in Nederland.

Lees meer…

Wat is nog de betekenis van artikel 23?

Op 9 december kunt u in Culemborg naar een discussiebijeenkomst over de vrijheid van onderwijs. De organisatie is in handen van de Onderwijsraad.

Op de bijeenkomst staat de vraag centraal of het uit 1917 daterende artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs nog wel toekomst heeft. De bijeenkomst staat in het teken van de verkenning naar de betekenis van artikel 23 door de Onderwijsraad. Die komt naar verwachting komend voorjaar met een publicatie hierover.

De discussiebijeenkomst over artikel 23 is op maandag 9 december van 15.30 uur tot 20.00 uur in het christelijke Koningin Wilhelmina College in Culemborg.

U kunt zich tot en met 22 november online aanmelden.

 

Slob trekt de teugels rond schoolexamens aan

Onderwijsminister Arie Slob komt met wettelijke maatregelen om de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Directe aanleiding daarvoor zijn de examendebacles bij VMBO Maastricht en het Calvijn College in Amsterdam.

Bij VMBO Maastricht keurde de Inspectie van het Onderwijs in 2018 alle examens af, nadat was gebleken dat geen enkele leerling voldeed aan de eisen om examen te mogen doen. Bij het Calvijn College ging het dit jaar op vergelijkbare wijze mis. Het bleek dat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen.

Onderzoek wijst volgens de minister uit dat er ‘voor veel scholen op dit gebied nog het nodige te verbeteren valt’ en ook dat ‘de verschillen tussen scholen op het gebied van de examenorganisatie groot kunnen zijn’. Dat druist volgens hem in tegen het principe dat alle leerlingen gelijke kansen verdienen.

Deugdelijkheidseisen

‘Daarom heb ik besloten de verbeterpunten die in de afgelopen tijd naar voren zijn gekomen te verankeren in wet- en regelgeving. Daarmee worden het deugdelijkheidseisen waarop de inspectie kan toezien’, aldus Slob.

Slob schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ernaar streeft dat het met ingang van schooljaar 2021-2022 verplicht is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs om een examencommissie te hebben. Ook worden de minimumeisen voor het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement aangescherpt en aangevuld.

Een ander punt dat Slob noemt, is dat hij de eis rondom de mededeling van de schoolexamenresultaten door de school aan de leerlingen en ouders aanscherpt. ‘Dit heeft tot doel dat het moment van afronding van het gehele schoolexamen door scholen bewuster wordt vormgegeven’, zo staat in zijn brief.

Verantwoording in bestuursverslag

De minister verwacht van de schoolbesturen dat zij hun rol in toetsing en examinering zorgvuldig uitvoeren: ‘De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij het schoolbestuur en daar ligt ook de eerste verantwoordelijkheid om te handelen wanneer de kwaliteit ondermaats is.’

Slob benadrukt dat de schoolbesturen zich hierover moeten gaan verantwoorden in de bestuursverslagen.

Lees meer…

Excellente Scholen: waardering ‘goed’ aanvragen

Scholen die voor het traject Excellente Scholen de waardering ‘goed’ nodig hebben, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvragen van de benodigde waardering ‘goed’ kan tot en 15 november aanstaande via het Internet School Dossier (ISD). Aanmelden voor het predicaat Excellente School kan vervolgens van 1 april tot 20 mei 2020. Als uw school het predicaat in 2021 ontvangt, blijft het geldig tot en met 2023.

Lees meer…

Week van Respect: 4 t/m 10 november

De Respect Education Foundation organiseert elk jaar in de tweede week van november de Week van Respect. Dit jaar is dat 4 tot en met 11 november.

In de Week van Respect staat elke dag respect vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. Met speciaal lesmateriaal, gastlessen en activiteiten kunnen scholen hun leerlingen om zélf bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuisvoelt en waaraan iedereen deelneemt.

Lees meer…

Slob stopt bekostiging Cornelius Haga Lyceum

Onderwijsminister Arie Slob stopt per 1 december aanstaande de bekostiging van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het besluit van de minister volgt op de mededeling van de huidige bestuurder Soner Atasoy dat hij voorlopig blijft zitten.

Slob had hem tot donderdag 17 oktober 12.00 uur de tijd gegeven om zijn biezen te pakken. Nu Atasoy voorlopig blijft zitten waar hij zit, blijft er voor de minister niets anders over dan om de bekostiging stop te zetten. Daar had Slob op dinsdag 14 oktober bij de bekendmaking van deadline al mee gedreigd.

De minister eiste het vertrek van bestuurder Atasoy, omdat die banden zou hebben of hebben onderhouden met omstreden salafisten en met een terreurgroep. Het Cornelius Haga Lyceum zou volgens Slob onder leiding van Atasoy bovendien onvoldoende oog hebben voor de democratie en de rechtsstaat en voor de integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Ook zou de school onder leiding van de omstreden bestuurder er op financieel vlak een potje van maken.

Geen moslim

Er lag een eerste deadline op dinsdag 14 oktober, maar toen leek het er ineens op dat er een interim-bestuurder zou kunnen aantreden. Dat zou alleen wel wat meer tijd gaan kosten, omdat de beoogde interimmer – Marcel Heuver – geen moslim is. De huidige statuten vereisen dat de bestuurder de islam aanhangt. De statuten zouden gewijzigd moeten worden om Heuver – die geen moslim wil worden – te kunnen aanstellen.

De minister gaf Atasoy nog twee dagen extra – tot donderdag 17 oktober 12.00 uur – om de statutenwijziging te regelen, maar dat is hem niet gelukt. Nu de nieuwe deadline is verstreken, heeft Slob laten weten dat hij de geldkraan per 1 december zal dichtdraaien.

Brief naar ouders

De minister heeft de ouders van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum over zijn besluit geïnformeerd via deze brief.

Europese prijs voor Amsterdamse aanpak overgewicht

Het programma Amsterdamse Aanpak Gezonder Gewicht heeft de Europese Health Award 2019 gewonnen. Dit programma richt zich op het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren.

Het programma is volgens de gemeente Amsterdam nodig, omdat één op de vijf kinderen en jongeren in de hoofdstad (veel) te dik is. Het doel is dat in 2033 alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben.

‘Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven’, zo meldt de gemeente Amsterdam.

Lees meer…

Model-addenda voor arbeidsovereenkomsten

Als werkgever en werknemer afspraken willen maken die afwijken van wat er in de arbeidsovereenkomst staat, kunnen die worden vastgelegd in een addendum. Het is dus niet nodig om telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten.

In een addendum kunnen niet alleen afwijkende, maar ook aanvullende afspraken worden vastgelegd. Het addendum wordt door beide partijen ondertekend en als bijlage aan de arbeidsovereenkomst gehecht.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat een addendum – net als de arbeidsovereenkomst – in principe vormvrij is. U mag een eigen addendum opstellen en gebruiken of een andere vorm kiezen voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Modellen en voorbeeldbrief

U kunt ook gebruikmaken van onderstaande model-addenda die de Onderwijsjuristen voor u hebben gemaakt. Zij hebben bovendien een voorbeeldbrief opgesteld, die u kunt gebruiken bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: u kunt de modellen en de voorbeeldbrief uit het besloten ledengedeelte van deze website downloaden als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Geen lid van VOS/ABB? Dan heeft u helaas geen toegang tot deze documenten.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

‘Goed gesprek’, maar geen geld

Iedereen vond het ‘een goed gesprek’ en op een foto van het ANP zag het er in het Torentje allemaal heel gezellig uit, maar de ontmoeting van de sociale partners met premier Mark Rutte en onderwijsminister Arie Slob heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Rutte en Slob hadden de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsvakbonden uitgenodigd voor een gesprek in het Torentje. Onderwerp van gesprek: het lerarentekort en de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren. De sociale partners willen dat het kabinet daar structureel 423,5 miljoen euro extra voor uittrekt.

Voorafgaand aan het gesprek had Slob al herhaald dat er geen ruimte op de begroting is om structureel meer geld aan het onderwijs te besteden. Wel bestaat de mogelijkheid, zo zei Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, dat er in 2020 incidenteel extra geld komt, maar dat vinden de sociale partners onvoldoende.

Niet alles oplossen

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad proefde bij het kabinet ‘bereidheid om iets te doen’. De VO-raad vond het ‘een goed gesprek’, net als de Algemene Onderwijsbond (AOb). Slob zei zelfs dat het ‘zeker’ een goede gesprek was. Rutte relativeerde het belang van het gesprek door erop te wijzen dat het er niet op gericht was ‘om alles op te lossen’.

De aangekondigde onderwijsstaking op 6 november blijft vooralsnog staan, zei voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb na afloop.

Tekort aan schoolleiders fnuikt aanpak lerarentekort

Zolang het tekort aan schoolleiders niet wordt aangepakt, lukt het niet om het leerkrachtentekort op te lossen. Dat stelt schoolleidersvakbond AVS, meldt BNR Nieuwsradio.

Volgens de AVS is er maar weinig aandacht voor het grote tekort aan schoolleiders. Dat komt volgens de bond doordat het lerarentekort in absolute aantallen groter is en dus meer opvalt.

Meer waardering

BNR Nieuwsradio citeert Judith Sliedrecht, lid van de AVS. Zij vindt dat schoolleiders onvoldoende waardering krijgen: ‘Het gaat niet meteen om de portemonnee. We willen waardering voor de sector, en dan gaat het ook om ondersteunend personeel.’

Lees meer…

 

Slob geeft bestuur Cornelius Haga twee dagen

Onderwijsminister Arie Slob geeft het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nog tot donderdag 17 oktober 12.00 uur de tijd om de bevoegdheden over te dragen een een interim-bestuur.

Slob wijst erop dat het huidige bestuur van het Cornelius Haga Lyceum niet heeft voldaan aan de aanwijzing om uiterlijk 14 oktober 2019 alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur. Daar krijgt het huidige bestuur nu nog tot 17 oktober 12.00 uur de tijd voor.

Als het dan nog niet is gebeurd, stopt de minister de bekostiging van de school per 1 december. Volgens hem is er dan nog genoeg tijd om om voor iedere leerling een passende plek te vinden op een andere school.

Salafisten en terroristen

De minister eist het vertrek van het huidige bestuur, omdat dat banden zou hebben of hebben onderhouden met omstreden salafisten en met een terreurgroep. Het Cornelius Haga Lyceum zou volgens Slob onvoldoende oog hebben voor de democratie en rechtsstaat en de integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving.

De Volkskrant meldt dat de school een nieuwe bestuurder op het oog heeft: Marcel Heuver. Hij is geen moslim, wat betekent dat hij volgens de huidige statuten geen bestuurder kan worden. Om de beoogde bestuurder toch te kunnen aanstellen, zouden de statuten moeten worden gewijzigd. Het lijkt erop dat daar geen tijd meer voor is.

Nieuwe noodkreet over lerarentekort

Epidemisch, crisis, catastrofaal, nationale ramp: dat zijn volgens Nieuwsuur woorden waarmee mensen in het onderwijs het lerarentekort schetsen.

De actualiteitenrubriek van de NOS sprak onder anderen met directeur Dirk Koops van de openbare Mr. de Jonghschool in Amsterdam: ‘We werken ons allemaal zestien slagen in de rondte. We lopen elk gaatje dicht dat dicht te lopen valt. En daar word je doodmoe van.’

Mark Veenstra, waarnemend directeur van de eveneens openbare basisschool De Zeeheld in Amsterdam, noemt de situatie alarmerend. ‘Op het moment dat er een vacature ontstaat, ga je op zoek, maar er zijn gewoon geen mensen meer.’

De Amsterdam onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) vraagt zich hardop af wat er nog moet gebeuren, wil de minister luisteren. ‘Het is crisis!, zo roept zij uit.

Buiten Amsterdam

Nieuwsuur keek verder dan alleen naar Amsterdam. Directeur Ellen van Dorssen-Koogje van de christelijke basisschool Avonturijn in Hilversum vertelt dat ze twee keer een klas naar huis heeft moeten sturen.

Lees meer…

Alleen voortgezet onderwijs houdt nog geld over

In het primair onderwijs blijft vrijwel geen geld op de plank liggen, maar in het voortgezet onderwijs nog wel. Dat blijkt uit een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In hun brief over de financiële positie van de schoolbesturen staat dat in het primair onderwijs de rentabiliteit in 2018 bijna nihil was. Het gerealiseerde resultaat bedroeg 6 miljoen euro. In 2017 was dat nog 106 miljoen euro. ‘De inkomsten en uitgaven van de schoolbesturen (…) waren (…) dus vrijwel met elkaar in evenwicht’, aldus de ministers.

In hun brief staat ook dat het extra geld voor het verhogen van de salarissen en verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs vrijwel in zijn geheel is besteed. ‘Van deze investeringen is bijna niets op de plank blijven liggen.’

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs bleef wel geld over. Daar was de rentabiliteit in 2018 hoger dan in 2017 (1,1 procent in 2018 en 0,7 procent in 2017). Het gerealiseerde resultaat in 2018 was 94 miljoen euro (64 miljoen euro hoger dan geraamd).

De ministers voegen daaraan toe dat de gemiddelde rentabiliteit in het voortgezet onderwijs de komende jaren naar verwachting zal dalen. ‘Met gelijkblijvende solvabiliteitscijfers en dalende liquiditeitscijfers betekent dit dat het vo van plan is in te teren op de reserves.’

Lees meer…

Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen

VOS/ABB heeft in de regionale edities van de VO Gids een paginagrote advertentie geplaatst om het openbaar onderwijs te promoten. 

De VO Gids wordt deze maand in een oplage van 194.000 stuks gratis verspreid onder bijna 6500 basisscholen in heel Nederland. De gids is bedoeld om groep 8-leerlingen en hun ouders te informeren voor een verstandige keuze voor goed voortgezet onderwijs.

Er staat algemene informatie in de VO Gids, maar ook specifieke informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Scholen hebben eigen presentatiepagina’s in regio-edities.

Gelijkwaardigheid en wederzijds respect

VOS/ABB vindt het in het kader van gelijke kansen voor iedereen belangrijk dat ouders kiezen voor een openbare en daarmee algemeen toegankelijke school. De openbare school is nadrukkelijk van en voor iedereen en dus de plaats bij uitstek waar elke leerling kan zijn wie hij of zij is, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Leerlingen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in de openbare school. Vandaar dat op de advertentie staat: Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen.

Netwerkbijeenkomsten Financieel Management 2020

Alle data van onze regionale netwerkbijeenkomsten Financieel Management in 2020 zijn bekend. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Is uw organisatie lid van VOS/ABB en zit u nog niet in een van onze netwerken Financieel Management? Meld u aan bij Ronald Bloemers: rbloemers@vosabb.nl.

Let op: deze netwerken zijn alleen voor onze leden. Is uw organisatie niet bij VOS/ABB aangesloten? Dan kunt u er helaas niet aan deelnemen.

Voor het primair onderwijs zijn er regionale netwerkbijeenkomsten (op verschillende locaties in het land), voor het voortgezet onderwijs zijn er landelijke netwerkbijeenkomsten (bij VOS/ABB in Woerden). De bijeenkomsten worden georganiseerd door onze financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij.

Helemaal onderaan staat hoe u zich kunt aanmelden.

Regio Noordwest
4 februari, 09.15-12.00 uur, Ronduit Alkmaar
26 mei, 09.15-12.00 uur, Spaarnesant Haarlem
29 september, 09.15-12.00 uur, Blauwe Loper Heerhugowaard

Regio Midden
5 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
27 mei, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
30 september, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Regio Zuidoost
6 februari, 09.15-12.00 uur, Invitare Grave
28 mei, 09.15-12.00 uur, SAAM Scholen Oss
8 oktober, 09.15-12.00 uur, Akkoord po! Venlo

Regio Zuidwest
13 februari, 13.45-16.30 uur, Albero Scholen Goes
4 juni, 13.45-16.30 uur, Perspecto Axel
24 september, 13.45-16.30 uur, PrimoVPR Abbenbroek

Regio Noordoost
30 januari, 09.15-12.00 uur, RENN4 Groningen
8 juni, 09.15-12.00 uur, OPRON Veendam
1 oktober, 09.15-12.00 uur, Promes, Meppel

Regio Oost
29 januari, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
3 juni, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
23 september, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer

Voortgezet onderwijs
12 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
10 juni, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
7 oktober, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Aanmelden

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van de bijeenkomst(en) van uw keuze (dus graag datum/data en locaties vermelden). Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Als u zich aanmeldt voor één of meer ochtendbijeenkomsten, vernemen wij graag of u gebruik wilt maken van de aansluitende lunch. Dit om de juiste hoeveelheid broodjes te kunnen bestellen (om zo eventuele verspilling van verenigingsgeld en voedsel tegen te gaan).

Let op: bij de middagbijeenkomsten is geen lunch inbegrepen.

Deelname is gratis.

Werkdruk: Arie Slob bezoekt openbare basisschool

Onderwijsminister Arie Slob heeft maandag een bezoek gebracht aan de openbare Floris Radewijnsschool in het Overijsselse dorp Windesheim.

Het bezoek stond in het kader van de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren en de inzet van de zogenoemde werkdrukmiddelen.

Algemene ledenvergadering op 13 november in Gouda

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdagmiddag 13 november in Gouda. Locatie: openbare praktijkschool Het Segment (vlak bij station Gouda).

U bent welkom vanaf 12 uur voor een lunch. Ondertussen kunt u deelnemen aan een rondleiding door de school. Na de lunch zal directeur Arjen Koops van Het Segment een korte presentatie over zijn school geven.

Vervolgens begint de algemene ledenvergadering onder leiding van Ron den Hartog, voorzitter van het bestuur van VOS/ABB. De gebruikelijke zaken zullen aan de orde komen, zoals de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020.

Beleidsmedewerker Eline Bakker zal tijdens de ALV een toelichting geven op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Na afloop verzorgen leerlingen van Het Segment een gezellige borrel met hapjes. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2019’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en of u alleen komt of met één of meer collega’s.

Let op: uiteraard is de ALV alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB!

Slob: Alle leerlingen evenveel recht op bijles

Alle kinderen moeten hetzelfde recht hebben op bijles en examentraining als dat door de school wordt georganiseerd. Dit benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

Hij reageert in een brief aan de Tweede Kamer op een wetsvoorstel van SP’er Peter Kwint en Lisa Westerveld van GroenLinks. De brief hoort bij het onderzoeksrapport Aanvullend en particulier onderwijs dat de minister naar de Kamer heeft gestuurd.

De kern van het wetsvoorstel is dat scholen in het licht van kansengelijkheid kinderen niet meer mogen uitsluiten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Kwint en Westerveld noemen in dit kader het sinterklaasfeest, het kerstdiner en schoolreisjes, maar nadrukkelijk ook bijles en examentraining. Slob meldt nu dat hij het het ‘volmondig’ met hen eens is.

Lees meer…

Ouders trekken portemonnee voor bijlessen

Uit het onderzoek naar aanvullend en particulier onderwijs blijkt onder andere dat bijna één op de vier leerlingen in groep 8 een vorm van aanvullend onderwijs krijgt. In het voortgezet onderwijs is dat bijna één op de drie. Een deel van het aanvullend onderwijs wordt door de ouders betaald. Soms weet de school dat, maar soms ook niet.

Bedrijven die bijles, huiswerkbegeleiding en/of toets- en examentraining geven, hebben hun omzet de afgelopen jaren fors zien stijgen. In 2015 bedroeg de omzet 48,5 miljoen euro, in 2017 was dat 69,2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of deze bedragen betrekking hebben op slechts reguliere aanbieders die belasting betalen of dat ook het geld is meegerekend dat ouders betalen voor bijlessen op de zwarte markt.

Het aandeel leerlingen dat aanvullend onderwijs krijgt, is volgens de onderzoekers de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Lees meer…

Nooit leerlingen uitsluiten

De PO-Raad stelt in een reactie dat aanvullend onderwijs niet nodig zou moeten zijn ‘om kinderen de best mogelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen’. Leerlingen mogen volgens de sectororganisatie voor goed onderwijs ‘niet afhankelijk mogen zijn van betaalde alternatieven’, omdat daardoor kansenongelijkheid ontstaat.

Volgens de PO-Raad mag geen enkel kind worden uitgesloten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd. ‘Ook al betalen hun ouders hiervoor de vrijwillige ouderbijdrage niet’, zo voegt de sectororganisatie daaraan toe. ‘Dat geldt ook voor bijvoorbeeld extra ondersteuning voor leerlingen die de lesstof moeilijk vinden en voor extra lessen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.’

Lees meer…

VO-raad heeft zorgen

De VO-raad heeft ‘zorgen over de negatieve effecten van aanvullend onderwijs op kansengelijkheid en pleit voor extra investeringen zodat scholen dit kunnen tegengaan’. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad noemt het ‘ongewenst’ dat aanvullend onderwijs ‘sluipenderwijs tot norm worden verheven’.

Hij roept het kabinet op om scholen meer geld te geven om aanvullend onderwijs kosteloos binnen de schoolmuren te organiseren. Verder vindt Rosenmöller dat scholen ‘zeer terughoudend’ moeten zijn ‘met het promoten van het aanbod van commerciële aanbieders’.

Lees meer…

Ouders moeten blijven meebetalen

Vorig jaar zei Rosenmöller in Trouw dat het nodig is dat ouders blijven meebetalen aan extra’s en maatwerk in het onderwijs. Als voorbeelden noemde hij tweetalig onderwijs, technasia en sportscholen. De VO-raad meldde toen dat uitsluiting op basis van de ouderbijdrage ‘ongewenst’ was.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB zei vorig jaar klip en klaar dat uitsluiting van leerlingen onder alle omstandigheden onbestaanbaar is, dus ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Lees meer…

 

Stakers doorbetalen ‘niet onrechtmatig’

Het is volgens de Inspectie van het Onderwijs ‘niet onrechtmatig’ om stakende leraren door te betalen. Dat meldt de PO-Raad in een handreiking over de vraag hoe schoolbesturen kunnen omgaan met de aangekondigde landelijke onderwijsstaking op 6 november.

In de handreiking van de sectororganisatie staat dat stakers op grond van het principe ‘geen arbeid, geen loon’ geen recht hebben op doorbetaling van hun salaris. Het schoolbestuur kan daarom het salaris inhouden.

Schoolbesturen kunnen er ook voor kiezen stakers wel door te betalen. De PO-Raad gaat er vanuit dat ze daar geen last mee krijgen tijdens de accountantscontrole van de jaarcijfers. ‘De Inspectie van het Onderwijs (…) heeft vorig jaar (…) aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is’, zo staat in de handreiking.

Als een schoolbestuur besluit om stakers niet door te betalen, kunnen stakende personeelsleden die lid zijn van een vakbond, een vergoeding krijgen uit de stakingskas van hun bond. Let op: dit gaat niet op bij schoolleidersvakbond AVS en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV), want die hebben geen stakingskassen.

Lees meer…

Minister vindt niets

Onderwijsminister Arie Slob heeft voorafgaand aan de onderwijsstaking op 15 maart van dit jaar aan VOS/ABB laten weten dat hij doorbetalen van stakers goed- noch afkeurt. In 2018 zei Slob in antwoord op Kamervragen dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.

Nieuw VOS/ABB-katern over functiewaardering

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern FUWA PO en VO over functiewaardering downloaden.

Dit nieuwe katern is samengesteld door HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB. Het geheel herziene katern vervangt het in 2006 verschenen katern over functiewaardering.

Het nieuwe katern is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Download katern ‘FUWA PO en PO’

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgave niet op uw eigen website publiceren!

Leerlingen bedreigd om activiteit Coming Out Day

Een groep leerlingen van het interconfessionele Trinitas Gymnasium in Almere is ernstig bedreigd vanwege hun inzet op school bij festiviteiten rondom Coming Out Day, meldt Omroep Flevoland.

De regionale omroep noemt een brief van de school aan de ouders. In die brief staat dat een aantal jongeren berichten op sociale media heeft geplaatst ‘met een homofobe en dreigende toon’.

De rector van de school vertelt dat vanwege de bedreigingen de politie werd ingeschakeld. Die heeft actie ondernomen, maar hij wil niet vertellen hoe. Uiteindelijk konden de feestelijkheden in het kader van Coming Out Day doorgaan.

Diversiteit

De Almeerse wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA) kwam naar de school om de regenboogvlag te hijsen. Deze vlag staat symbool voor diversiteit.

Soetekouw heeft tegen Omroep Flevoland gezegd dat hij de bedreigingen verschrikkelijk vindt. ‘Vandaag is juist een dag om met elkaar te laten zien dat je (…) in vrijheid en veiligheid mag zijn wie je bent’, aldus de wethouder.

Lees meer…

Gratis voorschool kost 0,9 miljard extra

Als de voorschool voor alle kinderen gratis wordt, kost dat ongeveer 900 miljoen euro per jaar extra. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob heeft op verzoek van de Tweede Kamer een doorrekening laten maken. Daarbij waren de uitgangspunten: 16 uur per week voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar op basis van 12 euro per uur en voor 40 weken per jaar. ‘Met deze aannames bedragen de verwachte kosten circa 0,9 miljard euro extra per jaar’, aldus de minister.

Met name de linkse oppositie in de Tweede Kamer is voorstander van het idee om de voorschool voor alle kinderen gratis toegankelijk te maken. Slob daarentegen herhaalt in zijn brief dat hij dit niet wil. Het kabinet ziet volgens hem meer in ‘een gerichte aanpak van de risico’s op onderwijsachterstanden’.

Goedkoop is duurkoop

SP-Kamerlid Peter Kwint reageert op Twitter door te stellen dat het beleid van het kabinet getuigt van ‘goedkoop is duurkoop’.

Presentaties ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’

VOS/ABB heeft onlangs met de Vlaamse zusterorganisatie OVSG in Antwerpen een tweedaagse expertmeeting gehouden over centrale toetsing. Presentaties die daar zijn gebruikt, zijn online beschikbaar.

Op de tweedaagse ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’ stond de vraag centraal wat Nederland en Vlaanderen van elkaar kunnen leren. Het ging onder meer over het meten van onderwijskwaliteit en de rol van toetsen daarin.

Diverse sprekers behandelden dit thema, onder wie prof. dr. Jan Vanhoof van de Universiteit Antwerpen en René Kneyber van de Nederlandse Onderwijsraad.

In een rondetafelgesprek onder leiding van VRT-journaliste Hilde Mertens bespraken de deelnemers de conclusies van de dag. Op de tweede dag gingen de deelnemers onder meer op schoolbezoek.

Onderstaande presentaties kunt u downloaden:

Herziening curriculum: eigentijdse kerndoelen!

Het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs moet anders. ‘De samenleving vraagt immers om eigentijdse kerndoelen en eindtermen’, zo staat in het adviesrapport Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen van de Coördinatiegroep Curriculum.nu.

Vanaf maart 2018 bogen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 ontwikkelscholen zich over de vraag hoe nieuwe kerndoelen eruit moeten herzien. Hun voorstellen vormen ‘een basis voor een solide kerncurriculum’. Dat bestaat uit de volgende deelgebieden, die elk een toelichting krijgen op de website curriculum.nu:

Bij de adviezen voor een curriculumherziening horen randvoorwaarden, waar de commissie ook over adviseert. Een van die adviezen luidt dat er voldoende geld, tijd, ruimte en professionaliseringsmogelijkheden moeten zijn om veranderingen door te voeren.

Lees meer…

Met griepprik minder uitval van leraren

De gemeente Amsterdam zet dit jaar weer de gratis griepprik in om te voorkomen dat tijdens de volgende griepgolf nog grotere gaten in de roosters van de scholen vallen.

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman zei op Radio 1 dat de gratis griepprik voor leraren een maatregel is om te voorkomen dat er tijdens de volgende griepgolf nog grotere problemen ontstaan op de scholen dan nu al het geval is. Het lerarentekort raakt Amsterdam extra hard, en veel uitval door griep zou dit alleen maar verergeren. Dat wil Moorman graag voor zijn.

Héél groot probleem

Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland maken schoolbesturen zich zorgen over de effecten die de volgende griepgolf kan hebben. Omroep Brabant citeert directeur-bestuurder Ad Goossens van de stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant: ‘Ik ben een optimist, maar heel eerlijk: zolang er geen structurele oplossingen zijn en er kómt een griepgolf, dan hebben we een héél groot probleem.’

Omrop Fryslân sprak met Thijs Praamstra van het college van bestuur van stichting PCBO Smallingerland. Hij kijkt ‘met angst en beven’ naar het komende winterseizoen en de griepgolf. ‘Dan krijgen we het waarschijnlijk niet rond’, aldus Praamstra.

Bedrijfsvoering draaiende houden

Viroloog Ab Osterhaus pleitte er vorig jaar in magazine Naar School! van VOS/ABB voor om met de griepprik de uitval van leraren te verkleinen. ‘Met griepvaccinatie voorkom je voor een groot deel dat leraren ziek worden (…). Dan kun je je bedrijfsvoering draaiende houden’, aldus Osterhaus.

Hij erkende dat wie gevaccineerd is, toch ziek kan worden. ‘De effectiviteit verschilt per jaar, maar ligt meestal tussen de 70 en 90 procent. Dus als alle leraren zich tegen de griep laten vaccineren, wordt 70 tot 90 procent van degenen die anders griep zouden krijgen, niet ziek. Ik weet niet hoe groot het lerarentekort is, dat is mijn vak niet, maar ik schat in dat er dan geen klassen vanwege dat tekort naar huis hoeven.’

Lees het artikel Recht op griep?.