Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nieuwe achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Het gaat om de geaggregeerde onderwijsscores per 1 februari 20204.

De achterstandsscores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW de onderwijsachterstandsmiddelen voor 2025 verdeelt. Daarnaast zijn veel subsidies en aanvullende bekostiging gebaseerd op deze scores. De onderwijsscores zijn berekend met het herijkte model voor de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs.

De tabellen van het CBS geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 februari 2024, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.

Lees meer…

Deel dit bericht: