Op 6 juli worden op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Ook zal dan de samenstelling van het bestuur aan bod komen in verband met de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van bestuurslid Bert van der Lee.

De algemene ledenvergadering op woensdag 6 juli wordt een korte zakelijke bijeenkomst die online zal plaatsvinden van 16.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur. Op woensdag 9 november volgt de uitgebreide algemene ledenvergadering, waaraan altijd een inhoudelijk programma wordt gekoppeld. Informatie over de ALV op 9 november volgt nog.

Aanmelden en meer informatie

Als u bestuurder of directeur bent van een organisatie die lid is van VOS/ABB, kunt u zich voor de ALV op 6 juli online aanmelden. Voor meer informatie over de online ALV op 6 juli neemt u contact op met directie- en bestuursondersteuner Karin Peters: 06 – 51752417, kpeters@vosabb.nl.

Deel dit bericht: