Onze verzekeringspartner Aon heeft een betere oplossing van de Anw-hiaat dan het eerdere aanbod van voorheen Loyalis. Wij raden werkgevers dringend aan om hierover contact op te nemen met Aon!

Er is sprake van een Anw-hiaat als iemand van wie de partner overlijdt en die (een) kind(eren) verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar, een lage of geen uitkering krijgt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Tot mei 2018 was dit voor deze groep nabestaanden geregeld in de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), waarbij onder anderen de mensen  uit het onderwijs zijn aangesloten. Toen het ABP dit uit de pensioenregeling haalde, konden schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten via Aon of bij Loyalis een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Loyalis is inmiddels overgenomen door verzekeraar ASR. Die stuurde in juli jongstleden een brief naar deelnemende besturen over een verlengingsvoorstel. In die brief staat een omzetting aangekondigd naar ongunstigere verzekerde bedragen dan in het oorspronkelijke Loyalis-aanbod.

Betere verhouding premie en dekking

Het kan verstandig zijn contact op te nemen met onze verzekeringspartner Aon, die ook een Anw-hiaatoplossing heeft. Deze is weliswaar eveneens belegd bij ASR, maar kent een betere verhouding tussen premie en dekking.

Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Henri Damen van Aon: 06-13817417, henri.damen@aon.nl

Let op: als u als werkgever niet ingaat op het (ongunstigere) verlengingsaanbod van ASR én ook niet kiest voor een alternatieve oplossing van het Anw-hiaat (bijvoorbeeld het aanbod van Aon), dan is er per 1 januari 2022 geen dekking meer voor de deelnemers!

Deel dit bericht: