Het aandeel kinderen dat in armoede leeft, stijgt in 2024 tot 7,1%. Dat komt doordat tijdelijk beleid gericht op de laagste inkomens wegvalt, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

In 2022 en 2023 is een toename van de armoede voorkomen door maatregelen voor huishoudens met de laagste inkomens, zoals de energietoeslag, de stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen en de verhoging van de zorg- en huurtoeslag.

Maar doordat veel van dat beleid tijdelijk is, zo staat in het Centraal Economisch Plan 2023, stijgt de armoede in 2024 alsnog. Op de middellange termijn voorziet het CPB dat de kabinetsdoelstellingen op het gebied van de armoedeontwikkeling niet worden gehaald. In 2031 bedraagt het aandeel kinderen in armoede 8,3%.

Lees meer…

Deel dit bericht: