Huiselijk geweld moet in samenwerking met scholen vroegtijdig  worden opgespoord en gesignaleerd. Dat betoogt senior projectleider Nelleke Westerveld van Movisie.

Haar pleidooi volgt op het bericht dat één op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar slachtoffer is van huiselijk geweld. Westerveld wijst erop dat jongeren dagelijks op school zijn, en dat het onderwijs altijd moet worden betrokken in de (keten)aanpak van huiselijk geweld.

Stress

Zij wijst erop dat onder andere scholen signalen van huiselijk geweld kunnen herkennen. Leerlingen die daarmee te maken krijgen, raken meestal extra gestresst. ADHD-achtig gedrag, woede-uitbarstingen, ontwijken en extreme onrust zijn volgens haar signalen die in het klaslokaal zichtbaar kunnen zijn.

Deel dit bericht: