Op 10 oktober is bij ons in Woerden een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelname kost slechts € 60 per persoon (btw-vrij).

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Stappenplan Wet verbetering Poortwachter
  • WIA-beoordeling
  • Re-integratie eerste en tweede spoor
  • Re-integratieverplichtingen en sancties
  • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
  • Wenselijk geachte arbeid
  • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
  • Bewaartermijn medische gegevens

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het ziektetraject van werknemers. Welke stappen moet en/of kunt u zetten tijdens en aan het einde van het traject? Met welke regels moet u rekening houden en hoe gaat u om met het bewaren van de dossiers?

De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep: P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren, bestuursleden en anderen die zich bezighouden met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers.

Waar en wanneer

De bijeenkomst is op dinsdag 10 oktober van 10.00 tot 13.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer 10 oktober’. Vermeld in uw mailtje ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20. De belangstelling voor deze bijeenkomst is altijd groot, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Let op: u kunt deelnemen als uw organisatie lid is van VOS/ABB. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, heeft aanmelden geen zin. Tip: uw organisatie kan zich natuurlijk bij ons aansluiten!

Lees meer over de voordelen van het VOS/ABB-lidmaatschap

Deel dit bericht: