Op dinsdag 14 november is bij ons in Woerden een bijeenkomst over dossieropbouw bij disfunctionerende werknemers in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. José van Snek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

Jaarlijks bespreekt de werkgever of leidinggevende met de werknemer hoe hij functioneert in zijn functie en binnen de organisatie. Als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, zullen verdere stappen moeten volgen.

Welke stappen dat zijn, hangt af van het gesignaleerde knelpunt. Aan de hand daarvan kan een verbeteringstraject worden ingezet. Van belang bij dit traject is dat er voldoende dossieropbouw plaatsvindt, zodat het mogelijk is het verbeteringstraject te monitoren en indien nodig bij te stellen. Daarnaast is goede dossieropbouw van belang om aan het einde van het traject een maatregel te treffen. In het ergste geval is dat ontslag.

Op deze bijeenkomst zullen we ingaan op dossieropbouw en de wijze waarop dit besproken dient te worden met de werknemer die onvoldoende functioneert.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gesprekkencyclus

  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opbouw dossier

  • Gesprek aangaan over disfunctioneren
  • Verbetertraject
  • Verslaglegging

Verdere stappen na constatering disfunctioneren

  • Plichtsverzuim
  • Schorsing
  • Ontslag

Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken. Vragen die daarbij een rol spelen:

  • Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u het vervolgens aan?
  • Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
  • Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar we zullen ook plenair casussen bespreken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren, bestuursleden en anderen die zich bezighouden met de beoordeling en begeleiding van disfunctionerende werknemers.

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst dossieropbouw bij disfunctionerende werknemers wordt gegeven op dinsdag 14 november van 13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden (inclusief lunch). Deelname kost slechts € 60 per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en de bijeenkomst waarvoor u zich wilt inschrijven.

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opleidingen, trainingen en cursussen VOS/ABB. U bent definitief voor de bijeenkomst ingeschreven als u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het secretariaat. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20.

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen aan deze cursus deelnemen. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, heeft aanmelden geen zin. Uw organisatie kan natuurlijk wel altijd lid worden van VOS/ABB.

Deel dit bericht: