De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben onlangs een katern over het arbeidsrecht gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie is er op 3 november een bijeenkomst over de toepassing van het arbeidsrecht in het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u hieraan deelnemen. U kunt zich online aanmelden.

De bijeenkomst gaat over de belangrijkste regels uit het arbeidsrecht die voor de werkgever van toepassing zijn bij de totstandkoming en beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Totstandkoming arbeidsovereenkomst
  • Bedingen die u in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen
  • Ketenregeling
  • Wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met een toelichting op de ontslagprocedure bij het UWV en de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter)
  • Transitievergoeding

De bijeenkomst op 3 november van 13 tot 16 uur is met name interessant voor bestuurders, directeuren, (con)rectoren, P&O’ers en HRM-medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs. U kunt deze bijeenkomst bijwonen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich online aanmelden.

Deel dit bericht: