Mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseert een bijeenkomst over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst is op 9 februari in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Haket zal tijdens deze bijeenkomst de aanmeldprocedure bespreken. Daarbij zal ze onder andere focussen op de specifieke toelatingscriteria voor de verschillende onderwijsniveaus en de gronden die van toepassing kunnen zijn om de aanmelding van een leerling te weigeren. Ook zal zij ingaan op de mogelijkheid om leerlingen te schorsen, waarbij ze een toelichting zal geven op de procedure en de eisen die worden gesteld aan een schorsingsbesluit.

De bijeenkomst gaat ook over de gronden op basis waarvan scholen leerlingen kunnen verwijderen en over de procedure die hierbij dient te worden gevolgd. Haket zal bovendien mede in dit kader stilstaan bij de wettelijke zorgplicht die scholen hebben. De onderwerpen zullen worden belicht aan de hand van actuele jurisprudentie.

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 9 februari van 13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan deze bijeenkomst deelnemen. Dat kost 60 euro per persoon (btw-vrij). Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst toelating, schorsing en verwijdering VO’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Als uw organisatie geen lid is van VOS/ABB, heeft aanmelden geen zin. Uw organisatie kan zich natuurlijk altijd bij VOS/ABB aansluiten: lid worden van VOS/ABB.

In oktober 2022 heeft VOS/ABB de geheel herziene versie van het katern over de toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs gepubliceerd (let op: ook alleen voor onze leden!).

Deel dit bericht: