De Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseren een bijeenkomst over hoe scholen kunnen/moeten omgaan met verschillende vormen van ouderlijk gezag. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze bijeenkomst op 8 december bijwonen. Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij). U kunt zich online aanmelden.

Vanaf het moment van aanmelding van een kind kan een school te maken krijgen met verschillende vormen van ouderlijk gezag. Zo kunnen beide ouders het ouderlijk gezag hebben of slechts één ouder. Het kan zijn dat ook de nieuwe partner van een gescheiden ouder belast is met de opvoeding en verzorging van het kind. Of dat er een (gezins)voogd is of dat een leerling bij pleegouders woont.

Voor scholen is het van belang te weten wie in welke situatie het recht heeft om het kind aan te melden en wie er daarna recht heeft op informatie over het kind. Ook moeten scholen weten hoe zij kunnen controleren wie het ouderlijk gezag heeft en welke stappen ouders kunnen ondernemen als zij het niet eens zijn met de school.

Tijdens de bijeenkomst van de Onderwijsjuristen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschillende vormen van ouderlijk gezag:
  – Beide ouders hebben het ouderlijk gezag
  – Ouders zijn gescheiden
  – Slechts één ouder heeft ouderlijk gezag (en hoe kan je dit als school verifiëren)
  – Eén of beide ouders hebben een nieuwe partner
  – Gezinsvoogd
  – Voogd
  – Pleegouder
 • Verschillende bevoegdheden van ouders:
  – Aanmelding/uitschrijving van kind
  – Deelname aan oudergesprekken
  – Verkrijgen van informatie over vordering van kind
  – Inzagerecht leerlingdossier
  – Vanaf welke leeftijd krijgen leerlingen zelf bepaalde rechten?
 • Belangrijkste adviezen van Landelijke Klachtencommissie over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Juridische procedures die ouders kunnen doorlopen bij Landelijke Klachtencommissie, interne klachtencommissie en civiele rechter

De bijeenkomst is op donderdag 8 december van 13 tot 16 uur. Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich online aanmelden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: