In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P). Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door expertisecentrum ECBO.

SO&P bestaat uit (academische) partnerschappen van scholen voor het opleiden van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het ministerie van OCW en de sectorraden willen dat vóór 2030 alle leraren worden opgeleid via SO&P.

Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die een lerarenopleiding volgen via S&OP opgeleid. Van deze categorie SO&P-studenten wordt 48% opgeleid voor het primair onderwijs, 44% voor het voortgezet onderwijs, 7% voor het mbo en 1% voor een combinatie van primair en voortgezet onderwijs.

Meerwaarde

De onderzoekers melden dat nagenoeg alle respondenten (zeer) tevreden zijn over SO&P. ‘De mate van tevredenheid is het hoogst in de partnerschappen in het po (97%) en het laagst in het vo (89%); het mbo neemt met 94% een tussenpositie in’, zo staat in het rapport De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren.

De belangrijkste voordelen van SO&P zijn volgens de respondenten een betere samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), een betere afstemming tussen theorie en praktijk en versterking van de begeleidingskwaliteit. ‘De ervaren kwaliteit van  SO&P laat duidelijk in alle sectoren een opgaande lijn zien.’

Lees meer…

Deel dit bericht: