Vanaf 3 januari wordt het register BRON voor het primair onderwijs vervangen door het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. Het nieuwe systeem zal de administratieve last voor scholen verminderen.

De scholen worden na de kerstvakantie gefaseerd aangesloten op ROD. Via ROD kan DUO zelf direct gegevens aan scholen sturen, bijvoorbeeld over de status van de bekostiging. Scholen hoeven dat dan niet meer zelf op te halen. Het resultaat is minder administratieve handelingen en actuele informatie. Als alle po-scholen zijn aangesloten, stuurt DUO in maart voor het eerst de status van de bekostiging van de in ROD ingeschreven leerlingen aan de scholen.

Intussen wordt ook gewerkt aan de invoering van RIO (registratie instellingen en opleidingen) voor het primair onderwijs. Dit systeem komt in de plaats van BRIN.

Meer informatie

Deel dit bericht: