De PO-Raad en de vakbonden zijn de onderhandelingen begonnen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De inzet van de werkgevers is onder andere een ‘goede en eerlijke en concurrerende beloning’.

De PO-Raad zet ook in op ‘werken in balans met een goed uitvoerbaar takenpakket. Andere punten van de werkgeversorganisatie zijn meer ruimte in professionalisering en inzetbaarheid en meer duidelijkheid over de afspraken van het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden.

‘Net als tijdens eerdere cao-rondes is het belangrijk om te zoeken naar het goede evenwicht tussen aan de ene kant goede en bindende afspraken die ervoor zorgen dat rechten op bijvoorbeeld salaris en contracttijd eenduidig vastliggen. Aan de andere kant moet er voldoende ruimte ontstaan voor maatwerkafspraken die inspelen op regionale omstandigheden, organisatie-specifieke invalshoeken en individuele wensen’, aldus de PO-Raad.

De Algemene Onderwijsbond eist onder andere een loonsverhoging van 14,3%. AOb-bestuurder Thijs Roovers zegt dat dit percentage nodig is om de inflatie bij te benen. Ook eist de AOb dat stagiairs in het primair onderwijs een vergoeding krijgen van € 750,-.

Schoolleidersvakbond AVS zet bij de cao-onderhandelingen in op het terugdringen van het schoolleiderstekort. Directeuren moeten een betere beloning krijgen, vindt de AVS.

Deel dit bericht: