‘Als we iets aan de prestatiedruk van kinderen zouden willen doen, is een snelle oplossing dat scholen stoppen met het verspreiden van toetscijfers via allerlei apps.’ Dat zegt onderzoeker Bert Wienen van de Hogeschool Windesheim in een opiniestuk in de Volkskrant.

Cijfers horen volgens hem thuis in het klaslokaal, waar de leraar context kan meegeven aan het cijfer en de reacties van leerlingen kan inschatten. Bovendien vindt hij dat kinderen de kans moeten krijgen om zelf thuis te vertellen welk cijfer ze hebben gehaald. ‘Door bijvoorbeeld af te spreken dat er altijd twee weken zit tussen de bekendmaking van het cijfer aan de leerling en aan de ouders’, aldus Wienen.

Lees meer…

Magazine Naar School van VOS/ABB heeft eerder aandacht besteed aan de (on)wenselijkheid van digitale leerlingvolgsystemen waarmee ouders op de voet kunnen volgen hoe hun kind het op school doet. Lees het artikel Moeten ouders alles weten?

Deel dit bericht: