Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft bekendgemaakt hoeveel geld het Cito en SLO in 2024 en 2025 krijgen (op grond van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA)): naar het Cito gaat in totaal ruim € 64,1 miljoen en naar SLO in totaal € 21,7 miljoen.

Het geld dat naar het Cito gaat, is bestemd voor onderzoek naar en de ontwikkeling van de centrale examens in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, de werkzaamheden rond de doorstroomtoets primair onderwijs en een leerlingvolgsysteem voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het geld voor SLO is bestemd voor het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders, het ondersteunen en adviseren met betrekking tot leerplanontwikkeling en het uitvoeren van en het bijdragen aan (internationaal) onderzoek.

Lees meer…

Deel dit bericht: