Er komt structureel 30 miljoen euro per jaar beschikbaar als compensatie voor de btw-kosten van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij detachering van personeel. Dit melden de sectorraden na overleg met de ministeries van OCW en Financiën.

De compensatie is nodig omdat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden sinds eind 2018 onderling niet meer btw-vrij personeel mogen detacheren. Dat mag alleen nog als de detachering plaatsvindt tussen sociaal-culturele instellingen, omdat die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Een samenwerkingsverband passend onderwijs wordt door de Belastingdienst wel gezien als een sociaal-culturele instelling, maar een onderwijsinstelling niet. Daarom moet nu dus wel btw worden afgedragen bij detachering tussen samenwerkingsverbanden en scholen.

Uit een eerdere analyse is gebleken dat er jaarlijks tussen de 100 en 150 miljoen euro gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de 21 en 31,5 miljoen aan btw moet worden betaald. Dit wordt nu met ingang van 2022 gecompenseerd. Het geld komt waarschijnlijk naar de samenwerkingsverbanden via een ophoging van de bekostiging van zware ondersteuning.

Meer lezen

Deel dit bericht: