Is het opportuun om in een dorp een christelijke en een openbare basisschool in stand te houden als de krimp toeslaat? Dat vraagt Piet Adema zich af. Hij is voorzitter van de ChristenUnie en waarnemend burgemeester van de Drentse gemeente Tynaarlo.

Adema was onlangs een van de sprekers tijdens het symposium ‘De kameleon: van kleur verschieten of koers houden’, dat was georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van protestants-christelijke basisschool De Wrâlpoarte in het Friese dorp Garyp.

Op de website van het bestuur van deze school, PCBO Tytsjerksteradiel, staat dat Adema het weliswaar van belang vindt dat ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun opvoeding, maar ook dat hij zich afvraagt of het in krimpregio’s nog wel vol te houden is om openbare en christelijke scholen los van elkaar voort te laten bestaan.

Adema benadrukte tijdens het symposium dat het voor een christelijke school onvoldoende is om de identiteit alleen maar tot uiting te laten komen in de dagopening en -sluiting. Dan heeft de christelijke school volgens hem geen bestaansrecht.

Hij zei hij ook dat fusies tussen scholen in dorpen vaak ‘uitmonden’ in openbaar onderwijs en dat hierdoor de identiteit van de scholen vervlakt.

Concept School!

Het symposium werd tevens door oud-directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bijgewoond. Hij pleitte voor het mede door VOS/ABB ontwikkelde concept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Limper benadrukte het belang van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden.

VOS/ABB en VOO hebben de gezamenlijke publicatie School!Gids gemaakt, waarin het concept School! uitgebreid wordt toegelicht.

Deel dit bericht: