Algemene voorwaarden VOS/ABB

VOS/ABB hanteert twee verschillende algemene voorwaarden: Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opleidingen, trainingen en cursussen VOS/ABBAlgemene voorwaarden bij het uitbrengen van offertes en bij de uitvoering van projecten VOS/ABB Informatie: VOS/ABB,...

Menukaart NPO komt ‘zo snel mogelijk’ – PO/VO

Het ministerie van OCW had aangekondigd dat de zogenoemde menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eind april zou worden uitgebracht, maar daar is vertraging in gekomen. Een woordvoerder van het ministerie meldde eerder aan VOS/ABB dat de menukaart op 10...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109623: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven

De vierjarige leerling wordt door zijn ouders aangemeld op een reguliere school. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en vraagt een tlv aan. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-so toe. De Commissie adviseert het bestreden...

Jaarverslag 2019 – PO/VO

De publieksversie van het jaarverslag en het geconsolideerde financiële jaarverslag over 2019 zijn beide digitaal beschikbaar. De gedrukte versie van de publieksversie is toegestuurd aan alle leden van VOS/ABB. Het geconsolideerde financiële jaarverslag kan worden...