Goed burgerschapsonderwijs draagt bij aan het bestrijden van discriminatie en racisme. Daarom gaat het ministerie van OCW zich hier meer op focussen. Dat en meer staat in de Agenda tegen discriminatie en racisme.

In deze beleidsagenda staat hoe het ministerie in de periode tot 2026 discriminatie en racisme wil tegengaan en hoe het inclusie en gelijkwaardigheid zou kunnen bevorderen. Een van de elementen die OCW noemt is de intensivering van burgerschapsonderwijs. Ook noemt het ministerie de mogelijkheden bij de Inspectie van het Onderwijs om in te grijpen als blijkt dat er discriminerende elementen in de schoolcultuur of het onderwijsaanbod zitten.

Stereotyperingen

De beleidsagenda gaat ook in op het tegengaan van stereotyperingen in onder andere lesmaterialen. Die moeten de Nederlandse samenleving weerspiegelen, benadrukt OCW, zodat elke leerling zich erin kan herkennen. Het ministerie is hierover in gesprek met educatieve uitgeverijen.

Tevens moeten de kerndoelen en eindtermen worden bijgesteld, vindt OCW, te beginnen bij de leergebieden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook hierbij moet aandacht zijn voor het tegengaan van discriminatie en racisme en voor kennis over het koloniale verleden en de migratiegeschiedenis.

Lees meer…

Deel dit bericht: