Bassischolen die willen meedoen aan een onderzoek naar de effectiviteit van SterkWerk, kunnen zich daar tot en met 31 maart voor aanmelden. SterkWerk is een aanpak voor de groepen 5 tot en met 8 waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en prosociaal gedrag.

De aanpak zet in op:

  • Verantwoordelijkheid en eigenaarschap
  • Waardering voor inzet
  • Wekelijks zelfstandig vergaderen

Het motto van SterkWerk is: Samen doen we het zelf!

Het onderzoek wordt komend jaar uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en krijgt financiële steun van het NRO-onderzoeksprogramma Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo.

Lees meer…

Deel dit bericht: