Nu basisscholen leerlingen ‘kansrijk’ moeten adviseren op basis van de uitslag van de doorstroomtoets, krijgen praktijkscholen en vmbo’s minder aanmeldingen. Daarover schrijven diverse media.

Uit een enquête van de Sectorraad Praktijkonderwijs blijkt dat scholen voor praktijkonderwijs gemiddeld 15% minder aanmeldingen krijgen. Uitschieters zijn steden als Rotterdam (-25%), Zutphen (-50%) en Almere (-70%).

Vertraging en faalervaring

Voorzitter Nicole Teeuwen van de Sectorraad Praktijkonderwijs vreest dat veel leerlingen op een verkeerd niveau terechtkomen. ‘We zien nu dat kinderen met een IQ van 60 naar het vmbo worden gestuurd. Van hen kunnen wij op onze vingers natellen dat die terugkeren naar het praktijkonderwijs, maar dan wel met één of twee jaar vertraging en een faalervaring rijker. Dat is funest voor hun zelfvertrouwen en motivatie’, zegt ze in de Volkskrant.

Ook in het vmbo zijn forse afnames te zien. Voorzitter Arjen Daelmans van de Stichting Platforms vmbo zegt, ook in de Volkskrant, dat hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt. Ook hij wijst op het belang dat leerlingen ‘op de juiste plek’ terecht moeten komen.

Kansengelijkheid

Basisscholen zijn tegenwoordig verplicht groep 8-leerlingen om ‘kansrijk’ te adviseren. Dit betekent dat het advies van de leerkracht in principe naar boven moet worden bijgesteld als de resultaten van de doorstroomtoets hiertoe aanleiding geven. De ‘kansrijke’ advisering is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen.

Deel dit bericht: