Een ruime meerderheid van de leerkrachten in het primair onderwijs (86%) en docenten in het voortgezet onderwijs (78%) heeft in schooljaar 2021-2022 deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten. Dat melden DUO Onderwijsonderzoek & advies en onderwijsplatform oo.nl op basis van gezamenlijk onderzoek.

De meest gekozen professionaliseringsactiviteit is een cursus, workshop of training van één of enkele dagen. Van de leerkrachten in het primair onderwijs nam 75% hieraan deel, onder docenten in het voortgezet onderwijs was dat 77%. Deelname aan webinars (52% PO, 33% VO) en e-learningmodules (31% PO en 16% VO) was minder populair.

De top-3 van meest gekozen gebieden waarop leerkrachten in het primair onderwijs professionaliseringsactiviteiten hebben gevolg in het schooljaar 2021-2022, zijn didactische vaardigheden (66%), pedagogische vaardigheden (46%) en zorgleerlingen en passend onderwijs (40%). Bij docenten in het voortgezet onderwijs zijn dit didactische vaardigheden (56%), pedagogische vaardigheden (46%) en inhoudelijke vakkennis (43%).

Het onderzoeksrapport is op te vragen via oo.nl.

Deel dit bericht: