Het zou zeker 179 miljoen euro per jaar kosten op elke school cultuureducatie aan te bieden door een vakdocent. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018.

Het bedrag is gebaseerd op de aanname dat een vakleerkracht cultuureducatie hetzelfde kost als een groepsleerkracht. De minister gaat er tevens van uit dat de inzet van de groepsleerkrachten gelijk blijft.

Slob heeft geen rekening gehouden met aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten of tekenmateriaal. Hij heeft evenmin rekening gehouden met reistijd en -kosten voor vakleerkrachten die naar meerdere scholen zouden moeten.

Lees meer…

Deel dit bericht: