De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen twee formats beschikbaar die u als werkgever kunt gebruiken als u een werknemer moet schorsen. Bij de formats staat een toelichting hoe u deze kunt gebruiken.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de formats downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: