In de onlangs gepubliceerde stichtings- en opheffingsnormen zit een aantal fouten. VOS/ABB heeft dit aan DUO doorgegeven. Wij verwachten dat er snel een geactualiseerde regeling komt.

Vanaf 1 augustus 2023 gelden voor basisscholen nieuwe stichtings- en opheffingsnormen per gemeente. Deze normen zijn van belang in het kader van de regelgeving voor de instandhouding van basisscholen.

De opheffingsnormen worden bepaald aan de hand van de leerlingdichtheid in een gemeente. De stichtingsnormen worden daarvan afgeleid. De opheffingsnorm bedraagt minimaal 23 en maximaal 200 leerlingen, de stichtingsnorm in een gemeente is 10/6 van de opheffingsnorm met een minimum van 200 leerlingen. De normen worden elke 5 jaar opnieuw vastgesteld op grond van gewijzigde omstandigheden per gemeente.

De teldatum van leerlingen in het basisonderwijs voor de bekostiging gaat van 1 oktober naar 1 februari. Dat heeft te maken met de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023. Voor de instandhouding van de scholen blijft de teldatum echter 1 oktober. De nieuwe normen gelden dus voor het eerst voor de teldatum 1 oktober 2023.

Zodra de geactualiseerde regeling is gepubliceerd, melden wij dat uiteraard!

Deel dit bericht: