De PO-Raad stelt een aantal voorbeeldbeschrijvingen van directiefuncties in het basisonderwijs beschikbaar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gecertificeerde functiewaardeerder Silvia Schouten van VOS/ABB.

De functiebeschrijvingen (op verschillende niveaus) kunnen direct opgenomen worden in het functiegebouw. Geadviseerd wordt om in overleg met uw schoolleiders en de medezeggenschapsraad vast te stellen wat passende functiebeschrijvingen zijn.

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl.

Deel dit bericht: