Demissionair onderwijsminister Arie Slob heeft liever niet dat er jongens- en meisjesscholen komen, maar de wet laat dat wel toe. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen van D66.

De Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Jeanet van der Laan wilden van Slob weten hoe hij denkt over het plan van een islamitische onderwijsstichting om in Beverwijk een school te stichten die jongens en meisjes gescheiden van elkaar onderwijs wil geven.

De minister zegt dit geen goed plan te vinden, maar wettelijk gezien mag het, stelt hij. ‘Ik ben van mening dat het beter is voor leerlingen als ze les krijgen in gemêleerd samengestelde klassen. Op die manier leren jongens en meisjes al vanaf jonge leeftijd met elkaar en met onderlinge verschillen om te gaan. Maar zoals uw Kamer bekend laat de Algemene wet gelijke behandeling (artikel 7, lid 2) ruimte voor onderscheid op grond van geslacht, mits er gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn’, aldus Slob.

Hij noemt in het kader van het plan voor gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes ook de nieuwe burgerschapswet die sinds 1 augustus jongstleden van kracht is. ‘Dat betekent dat iedere school in het funderend onderwijs leerlingen in staat moet stellen om te participeren in, en een bijdrage te leveren aan, de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving. Sinds inwerkingtreding van deze wet worden aanvragen tot het stichten van een nieuwe school ook op deze aangescherpte burgerschapseis getoetst.’

Lees meer…

Deel dit bericht: