Kennisnet heeft een handreiking AI voor scholen opgesteld. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van artificial intelligence te komen.

Artificial intelligence zoals ChatGPT en Midjourney kan het funderend onderwijs ondersteunen. Maar als het ondoordacht wordt toegelaten of verkeerd wordt ingezet, kan AI onderwijs onder druk zetten en grondrechten bedreigen. Kennisnet roept schoolleiders op om te bepalen wat ze van AI vinden en hoe ze met de technologie op hun school willen omgaan.

De handreiking helpt daarbij. Er worden eerste stappen aangedragen die scholen kunnen zetten om meer grip te krijgen op AI-toepassingen. Daarnaast bevat de handreiking tips en adviezen voor de lange termijn, evenals achtergrondinformatie en duiding.

Lees meer…

Deel dit bericht: