Schoolleidersregister VO heeft een handreiking gepubliceerd om de Beroepsstandaard schoolleiders VO toe te passen in de gesprekscyclus. VOS/ABB heeft meegewerkt aan deze handreiking.

De handreiking biedt inspiratie en concrete handvatten om de Beroepsstandaard schoolleiders VO in te bedden in diverse typen gesprekken tussen schoolleiders en hun leidinggevenden.

Download handreiking

Deel dit bericht: